Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Långa betalningstider drabbar småföretag

För småföretag har betalningstider från stora svenska bolag på uppemot 120 dagar blivit allt vanligare. När inte ens svenska myndigheter lyckas sköta sina betalningar inom rimlig tid, hur ska vi då få bukt med det svenska näringslivet?

I ett pressmeddelande går Småföretagarnas Riksförbund tillsammans med Srf konsulterna ut med kritik om att förbättringar gällande allt för långa betaltider är för långsamma. De som drabbas är främst småföretag med liten ekonomisk buffert. Näringsminister Mikael Damberg uppmärksammade frågan under hösten och har nu, genom att hota med lagstiftning, fått till stånd en överenskommelse från 13 av Sveriges största bolag. Trots detta brister flera av storbolagen i sitt ansvar och hävdar att denna överenskommelse inte kan ses som ett gällande avtal, med fortsatt långa betalningstider som följd.

I Rapport uppmärksammades dessutom att Jordbruksverket inte betalat ut pengar till tusentals lantbrukare som utfört naturvårdande tjänster för staten, trots att ansökningar gjorts för flera år sedan. Krångligt regelverk och ett dåligt fungerande IT-system är Jordbruksverkets motivering. Nu vill Småföretagarnas Riksförbund och Srf konsulterna se handling på riktigt så att landets små företag får likvärdiga villkor i sina betalningsrutiner.

Läs pressmeddelandet här >>

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan