Det senaste kapitlet i berättelsen om det regeringen och samverkanspartierna Liberalerna och Centerpartiet hoppas blir en ny arbetsrättslig lagstiftning röner mycket uppmärksamhet. Men så är det också historiskt att två LO-förbund (Kommunal och IF Metall) agerar tvärt emot sin gemensamma landsorganisation. Det gör de nu genom att ansluta sig till LAS-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Vad ändras?
– Vad i allt detta kan i ett kort perspektiv påverka redovisningskonsulter, eller andra företagare, i deras vardag? I praktiken inget. Det blir förändringar över tid, men bara en så betydande att man kan prata om en ny princip, säger Tommy Iseskog och fortsätter:

– Med allt som krävs innan en ny lag antas är vi sannolikt vid ett riksdagsbeslut före valet 2022 och ett införande av förändringarna 1 januari 2023. Men detta kan mycket väl bli en valfråga och då kan riksdagsbeslutet från 2022 komma att ändras. Då dröjer förändringarna ännu längre.

Bakgrunden
Utgångspunkten från regeringen och samverkanspartierna var nya uppgörelser för turordningsregler och kompetensutveckling, stärkt anställningsskydd för tidsbegränsat anställda och sänkta kostnader för uppsägning. Utredarens förslag lades åt sidan efter Vänsterpartiets hot om regeringskris och istället fick arbetsmarknadens parter (på den privata sidan) fortsätta förhandlingarna som skett parallellt med utredningen. Det är den överenskommelsen Byggnads och Kommunal nu anslutit sig till.

– Där finns förändringar parterna kan peka på och hävda att förhandlingarna lyckats. Men återigen, i praktiken blir det små förändringar. Det kommer fortfarande att finns många möjligheter för arbetsgivare att till exempel låta personal jobba tillfälligt via provanställningar och vikariat. De föreslagna turordningsreglerna tillåter fler undantag, men att en arbetsgivare med 25 anställda skulle vilja säga upp halva styrkan på ett år, under normala marknadsförhållanden, är minst sagt osannolikt.

Ändrad princip
Enligt Tommy Iseskog finns ett specifikt område där uppgörelsen faktiskt gör upp med gamla principer: tvist vid uppsägning. Idag betalar arbetsgivaren lön tills tvisten är löst i domstol. I framtiden ska lön endast betalas tills uppsägningstiden löpt ut, även om fallet ännu inte är rättsligt avgjort. Det förmodas sätta press på de fackliga företrädarna så att ärenden avgörs snabbare än idag.