Arbetet med att kartlägga och definiera vad marknaden och myndigheterna kräver av den nya standarden pågår. Dessutom ska alla steg i NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) vara enkla och effektiva. Detta både för företagaren och för den som hjälper företagaren med redovisningen.

– Många mindre företag är väldigt duktiga på att jobba med hållbarhet, men har inte resurser att kunna styrka det genom de standarder och certifieringar som finns i dag. Samtidigt är det inom en snar framtid en överlevnadsfråga att kunna göra det. Därav NSRS.

Ett moment i den nya standarden berör övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Enkelt uttryck en övergång från en ekonomi där man investerar till lågt pris, använder och skrotar. Till en ekonomi där man investerar ur en produkts livscykelperspektiv och återanvänder så mycket som möjligt. Helst allt.

Som namnet antyder är NSRS ett arbete som utförs i ett nordiskt perspektiv. Under NAF, Nordic Accountant Federation, är det Regnskap Norge, Srf konsulterna och finska TAL (Taloushallintoliitto) som har representanter i projektet. Bortom 2021 är tanken att denna nya standard ska göras än mer internationell. Lali Börjesson avslutar:

– Utvecklingen går mot klimatneutrala verksamheter i alla sektorer. Det här är vårt sätt att dra ett strå till den stacken. NSRS gör det möjligt att göra rätt lokalt, samtidigt som man agerar i linje med FN:s mål för global hållbarhet. Coronapandemin har ytterligare understrukit vikten av det och vilket ansvar varje individ, varje företag har för utvecklingen lokalt och globalt.