Nu är det en mycket intensiv period för branschen. Avtalsrörelsen är i full gång och nu stundar semestertider för både löne- och redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter ska nu göra bokslut och upprätta årsredovisningar/årsbokslut och deklarationer samtidigt som den löpande redovisningen och den löpande lönehanteringen ska skötas för kunderna. Boksluten ska presenteras för kunderna där resultatdisposition och utrymme för eventuell utdelning diskuteras. Vissa kunder har inte råd att betala konsulternas fakturor samtidigt som många konsulter i branschen tvingas tacka nej till nya kunder eftersom man inte har tillräckligt med personal. Det är tuffa tider.

Srf konsulternas medlemmar hjälper 330 000 företag med redovisning och lön, vilket innebär att kunderna kan känna sig trygga med att de får experthjälp och själva kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi gör en enorm insats i näringslivet vilket vi ska vara stolta över, våra lönekonsulter som levererar kvalitet i lönehanteringen och våra redovisningskonsulter som levererar kvalitet i redovisningsuppdraget. Många av våra kunder ser också redovisnings- och lönekonsulten som en viktig partner för att kunna utveckla sitt företagande – eftersom vi kan deras ekonomi!

Branschen talar mycket om vikten av att göra en förflyttning mot rådgivning. Visst vore det toppen om fler processer kan automatiseras, så att vi i allt större utsträckning kan fokusera på att erbjuda ännu mer stöd till våra kunder så att de kan utveckla sina företag.

Och visst vore det välkommet om detta stöd även innebär att vi äntligen får bra betalt för det viktiga arbete vi utför. Alternativet för företagare hade varit att själv sätta sig in i bokförings-
lagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen, inkomstskattelagen, skatteförarandelagen, semesterlagen, mervärdeskattelagen etcetera. Det måste som företagare vara otroligt skönt att veta att Srf konsulternas medlemmar kan detta, något vi alla borde berätta för näringslivet. Man brukar säga att man får den plats man förtjänar – men redovisningskonsulterna och lönekonsulterna förtjänar en bättre position – så låt oss hjälpas åt att boosta yrkesrollerna och tala om vad vi gör.

De flesta redovisningskonsulter ger redan idag kunderna viktiga råd för att de ska kunna förstå sin egen verksamhet, genom att analysera ekonomiska rapporter och låta kunden förstå hur företaget mår ekonomiskt och vad företaget lever av. Lönekonsulterna stödjer med sin specialistkompetens sina löntagare och företagsledningen kring frågor inom löneområdet. Ofta ställer kunderna frågor om produkters lönsamhet, kundfordringar, investeringar, lager, finansiering, faktureringsrutiner, privatekonomi, försäkringar, avtal, pensioner, förmåner och många andra saker. Där hjälper vi till och vägleder dem, så att de känner trygghet även inom dessa komplexa områden. Så låt oss även boosta varandra avseende den rådgivning vi redan idag levererar till våra kunder.

Jag vill passa på att önska dig en skön sommar, med tid för både vila och återhämtning. Hoppas även att vi ses på Srf dagarna i oktober och inte minst på jubileumsmiddagen, onsdagen den 12 oktober – det kommer att bli en minnesvärd kväll.