Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast hos en arbetsgivare. Trevliga kollegor har däremot sjunkit i rang på önskelistan.

Academic work har frågat 2 800 unga ekonomer vad de främst vill se hos en arbetsgivare. Att chefen har bra ledaregenskaper hamnar allra högst, 61 procent anger detta som viktigt. Nästan lika viktig är en bra lön och förmåner då 60 procent tycker att det lockar.

– Många företag genomgår fortsatt en digitaliseringsfas som vi vet påverkar ekonomernas roller och tjänster. Exempelvis ställs högre krav på ekonomer att bredda sina kunskaper inom framförallt IT. När rollerna förändras blir chefen och ledarskapets betydelse viktigare för att medarbetarna ska kunna utvecklas och det är därför naturligt att bra chef/ledarskap rangordnas som viktigast, säger Camilla Wallin, Business Area Manager Finance på Academic Work.

Det som inte är lika viktigt längre, jämfört med undersökningen för ett år sedan, är trevliga kollegor. Att lön numera anses viktigare kan, enligt Academic Work, bero på att arbetsuppgifterna går från att vara administrativa till att bli mer strategiska och analytiska. Automatiseringen gör dessutom arbetsuppgifterna mer komplexa.

Nytänkande och att arbetsgivaren är framgångsrik värderas inte särskilt högt, bara 17 procent såg detta som ett viktigt kriterium. Företagets värderingar och kultur spelar heller ingen större roll när unga ekonomer väljer arbetsplats, 27 procent angav detta som viktigt.

Undersökningen heter Young Professional Attraction Index, YPAI, och omfattar totalt 14 000 unga personer inom en rad olika yrkesområden.

Text: Tina Sjöström
Källa: cfoworld.se

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer
Tillbaka till startsidan