Academic work har frågat 2 800 unga ekonomer vad de främst vill se hos en arbetsgivare. Att chefen har bra ledaregenskaper hamnar allra högst, 61 procent anger detta som viktigt. Nästan lika viktig är en bra lön och förmåner då 60 procent tycker att det lockar.

– Många företag genomgår fortsatt en digitaliseringsfas som vi vet påverkar ekonomernas roller och tjänster. Exempelvis ställs högre krav på ekonomer att bredda sina kunskaper inom framförallt IT. När rollerna förändras blir chefen och ledarskapets betydelse viktigare för att medarbetarna ska kunna utvecklas och det är därför naturligt att bra chef/ledarskap rangordnas som viktigast, säger Camilla Wallin, Business Area Manager Finance på Academic Work.

Det som inte är lika viktigt längre, jämfört med undersökningen för ett år sedan, är trevliga kollegor. Att lön numera anses viktigare kan, enligt Academic Work, bero på att arbetsuppgifterna går från att vara administrativa till att bli mer strategiska och analytiska. Automatiseringen gör dessutom arbetsuppgifterna mer komplexa.

Nytänkande och att arbetsgivaren är framgångsrik värderas inte särskilt högt, bara 17 procent såg detta som ett viktigt kriterium. Företagets värderingar och kultur spelar heller ingen större roll när unga ekonomer väljer arbetsplats, 27 procent angav detta som viktigt.

Undersökningen heter Young Professional Attraction Index, YPAI, och omfattar totalt 14 000 unga personer inom en rad olika yrkesområden.

Källa: cfoworld.se