Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Livslångt lärande följer utvecklingen

Utvecklingen går tydligt mot livslångt lärande, det vill säga att du som person hela tiden behöver uppdatera och utveckla dina kunskaper så att det företag du arbetar hos i sin tur kan leverera den kompetens som efterfrågas just nu. Oavsett bransch. Efterfrågan förändras i takt med att världen förändras och denna förändring pågår ständigt.

Utbudet av tjänster, nya möjligheter att utföra sina uppdrag, ny teknik, ny forskning och nya trender. Att hänga med i utvecklingen ställer därför nya krav på kompetens och förmåga att kunna leverera. Hur dina kunder ser ut och vad de har för behov är viktigt att ha koll på. Att kunna skapa en aha-upplevelse för sina kunder är något som de flesta av oss strävar efter och ibland kan en vanlig kurs resultera i just det. Vi träffade Alexander Malmström, som nyligen gått en Ekonomistyrningskurs som blev mitt i prick. Ett tydligt bevis på att du som konsult växer via utbildning och din kund växer via dina kunskaper. Här berättar Alexander om resultatet av sin senaste utbildningssatsning:

– Det jag lärde mig under kursen i ekonomistyrning har jag redan haft stor nytta av. Kundens betyg blev – det bästa mötet de haft med en redovisningskonsult, säger Alexander Malmström.

Alexander Malmström har jobbat som redovisningskonsult i snart 10 år och för tre år sedan tog han över ägandet av den redovisningsbyrå som hans pappa en gång startade i Nyköping. I dagsläget är det de två som är verksamma men byrån växer stadigt så i maj kommer ytterligare en person att anställas. Tillväxten har gjort att Alexander vill lära sig mer och han har nyligen gått en av kurserna i Srf konsulternas kvalificerade utbildning Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB.

– Jag valde att börja med delkursen Ekonomistyrning eftersom den lät mest intressant, berättar Alexander. Och jag fick ut massor av den. Mycket av själva sakinnehållet var bekant men kursledaren Mikael Carlson gav många bra verktyg och tips på sammanhang där man kan använda kunskaperna mot kund.

Och redan några veckor efter kursen fick Alexander nytta av sina nya kunskaper.

– Jag hade ett möte med en ny kund, ett handelsbolag, och jag kunde visa hur de skulle kunna minska sin lagringstid för att inte binda onödigt kapital. Jag fick höra att det var det bästa möte de haft med en redovisningskonsult och att de äntligen förstod hur allt hänger ihop. Det tycker jag är ett oerhört bra betyg. Jag kan varmt rekommendera den här kursen.

Kanske inte just ekonomistyrning är din grej, men det finns massor av annat intressant att lära sig mer om som gagnar både dig, din verksamhet och dina kunder. Fundera på vad du och just dina kunder har behov av nu och framåt – eller varför inte fortsätta vidareutvecklas inom de områden som du själv brinner mest för?

Text: Tina Sjöström

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan