Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög – samtidigt som utbudet av kvalificerad arbetskraft inom yrkesgruppen försämrats. Därtill tror löne- och redovisningsadministratörer att artificiell intelligens kommer att påverka utformningen av deras arbetsuppgifter inom de kommande 10 åren.

Poolia har sedan 2007, tillsammans med analysföretaget Novus, genomfört den storskaliga undersökningen Kompetensindikatorn. Här illustreras förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och undersökningen identifierar även olika trender på rekryteringsmarknaden, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv.

Inom yrkeskategorierna ekonomer och administratörer råder en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom områdena redovisning och lön. Undersökningen visar också att det största behovet finns inom den offentliga sektorn. De drygt 400 HR-cheferna som uttrycker sig i Poolias Kompetensindikator vittnar också om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration.

Och hur ser det då ut ur ett framtidsperspektiv? Här tar vi fasta på ett särskilt intressant undersökningsresultat. Det visar sig nämligen att de respondenterna som arbetar inom redovisnings- och löneområdet är mer oroliga än genomsnittet för robotiseringens, automatiseringens och den artificiella intelligensens framfart. Här upplever så många som 40 procent av de tillfrågade att robotiseringen i hög – eller mycket hög utsträckning – kommer påverka arbetsuppgifterna inom en tioårsperiod.

”När så pass många bedömer att robotiseringen får stor inverkan på de egna arbetsuppgifterna signalerar det att utvecklingen redan sker. Att oron är större inom den privata sektorn tyder också på att flera arbetsprocesser automatiseras bland privata bolag och att den offentliga sektorn ligger något år bakom.” kommenterar Ann-Catrine Heidmark, Affärsområdeschef Poolia HR & Lön.

Bland trenderna som identifierats på rekryteringsmarknaden noterar vi att de viktigaste kvalitéterna som eftersöks hos arbetstagare är bra chefer och att det erbjuds utvecklande arbetsuppgifter, medan möjligheten att jobba hemifrån och karriärmöjligheter anses mindre viktiga. Vidare är de informationskällor som flest arbetstagare använder för att leta lediga jobb är främst det egna kontaktnätet, etablerade jobbsiter och Linkedin. Papperstidningar används i allt mindre utsträckning i arbetssökandet.

Du kan läsa mer om Kompetensindikatorn från Poolia här

 

Text: Ann-Catrine Heidmark

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer
Tillbaka till startsidan