Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög – samtidigt som utbudet av kvalificerad arbetskraft inom yrkesgruppen försämrats. Därtill tror löne- och redovisningsadministratörer att artificiell intelligens kommer att påverka utformningen av deras arbetsuppgifter inom de kommande 10 åren.

Poolia har sedan 2007, tillsammans med analysföretaget Novus, genomfört den storskaliga undersökningen Kompetensindikatorn. Här illustreras förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och undersökningen identifierar även olika trender på rekryteringsmarknaden, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv.

Inom yrkeskategorierna ekonomer och administratörer råder en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom områdena redovisning och lön. Undersökningen visar också att det största behovet finns inom den offentliga sektorn. De drygt 400 HR-cheferna som uttrycker sig i Poolias Kompetensindikator vittnar också om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration.

Och hur ser det då ut ur ett framtidsperspektiv? Här tar vi fasta på ett särskilt intressant undersökningsresultat. Det visar sig nämligen att de respondenterna som arbetar inom redovisnings- och löneområdet är mer oroliga än genomsnittet för robotiseringens, automatiseringens och den artificiella intelligensens framfart. Här upplever så många som 40 procent av de tillfrågade att robotiseringen i hög – eller mycket hög utsträckning – kommer påverka arbetsuppgifterna inom en tioårsperiod.

”När så pass många bedömer att robotiseringen får stor inverkan på de egna arbetsuppgifterna signalerar det att utvecklingen redan sker. Att oron är större inom den privata sektorn tyder också på att flera arbetsprocesser automatiseras bland privata bolag och att den offentliga sektorn ligger något år bakom.” kommenterar Ann-Catrine Heidmark, Affärsområdeschef Poolia HR & Lön.

Bland trenderna som identifierats på rekryteringsmarknaden noterar vi att de viktigaste kvalitéterna som eftersöks hos arbetstagare är bra chefer och att det erbjuds utvecklande arbetsuppgifter, medan möjligheten att jobba hemifrån och karriärmöjligheter anses mindre viktiga. Vidare är de informationskällor som flest arbetstagare använder för att leta lediga jobb är främst det egna kontaktnätet, etablerade jobbsiter och Linkedin. Papperstidningar används i allt mindre utsträckning i arbetssökandet.

Du kan läsa mer om Kompetensindikatorn från Poolia här

 

Text: Ann-Catrine Heidmark

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan