Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög – samtidigt som utbudet av kvalificerad arbetskraft inom yrkesgruppen försämrats. Därtill tror löne- och redovisningsadministratörer att artificiell intelligens kommer att påverka utformningen av deras arbetsuppgifter inom de kommande 10 åren.

Poolia har sedan 2007, tillsammans med analysföretaget Novus, genomfört den storskaliga undersökningen Kompetensindikatorn. Här illustreras förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän och undersökningen identifierar även olika trender på rekryteringsmarknaden, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv.

Inom yrkeskategorierna ekonomer och administratörer råder en fortsatt hög efterfrågan, särskilt inom områdena redovisning och lön. Undersökningen visar också att det största behovet finns inom den offentliga sektorn. De drygt 400 HR-cheferna som uttrycker sig i Poolias Kompetensindikator vittnar också om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration.

Och hur ser det då ut ur ett framtidsperspektiv? Här tar vi fasta på ett särskilt intressant undersökningsresultat. Det visar sig nämligen att de respondenterna som arbetar inom redovisnings- och löneområdet är mer oroliga än genomsnittet för robotiseringens, automatiseringens och den artificiella intelligensens framfart. Här upplever så många som 40 procent av de tillfrågade att robotiseringen i hög – eller mycket hög utsträckning – kommer påverka arbetsuppgifterna inom en tioårsperiod.

”När så pass många bedömer att robotiseringen får stor inverkan på de egna arbetsuppgifterna signalerar det att utvecklingen redan sker. Att oron är större inom den privata sektorn tyder också på att flera arbetsprocesser automatiseras bland privata bolag och att den offentliga sektorn ligger något år bakom.” kommenterar Ann-Catrine Heidmark, Affärsområdeschef Poolia HR & Lön.

Bland trenderna som identifierats på rekryteringsmarknaden noterar vi att de viktigaste kvalitéterna som eftersöks hos arbetstagare är bra chefer och att det erbjuds utvecklande arbetsuppgifter, medan möjligheten att jobba hemifrån och karriärmöjligheter anses mindre viktiga. Vidare är de informationskällor som flest arbetstagare använder för att leta lediga jobb är främst det egna kontaktnätet, etablerade jobbsiter och Linkedin. Papperstidningar används i allt mindre utsträckning i arbetssökandet.

Du kan läsa mer om Kompetensindikatorn från Poolia här

 

Text: Ann-Catrine Heidmark

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan