På Modern Ekonomi i Göteborg har man nyligen inrättat ett lönecenter. Här jobbar idag tre personer, varav två är Auktoriserade Lönekonsulter. Totalt på kontoret är man drygt 30 medarbetare.

– Sedan november 2018 har vi en uttalad löneavdelning på byrån, berättar Mika Antilla som är kontorschef i Göteborg. Vi började få fler och fler löneuppdrag och istället för att lägga dessa på redovisningskonsulterna på de olika kontoren i landet har vi valt att samla kompetensen för att kunna leverera högkvalitativa tjänster även inom löneområdet. Vi har dessutom inlett en lönesatsning på vårt kontor i Sundbyberg där vi idag har två lönekonsulter varav en är auktoriserad.

– Naturligtvis är det redovisningskonsulter inom byrån som också gör en del löneuppdrag. Men om det blir mer kvalificerade frågor så går vi in, säger Anna Johannesson som är Auktoriserad Lönekonsult. Våra kollegor ute i landet börjar också få fler och fler HR-relaterade frågor från sina kunder så därför såg vi ett behov av ett kompetenscentra kring lön och HR.

Det är flera redovisningsbyråer ute i landet som börjar få upp ögonen för vikten att ha specialiserade lönekonsulter inom den egna verksamheten. Lön är ett svårt område och det är inte självklart att en duktig redovisningskonsult har rätt kompetens för komplicerade lönefrågor. Med fler kompetenser på byrån kan man sälja in ytterligare ett affärsområde och därmed öka sin lönsamhet. Det börjar också bli fler och fler företag som vill outsourca sin lönehantering eftersom det räknas som känsliga uppgifter. Det kan vara skönt att det är någon utomstående som har vetskap om och koll på allas löner.

Än så länge har man på Modern Ekonomi inte marknadsfört lönetjänsterna mot nya kunder utan enbart avlastat de andra kontoren när det gäller lönekompetens.

– Vi är i startblocken och vill ha alla strukturer på plats innan vi börjar marknadsföra vårt lönecenter, säger Mika. Idag är de som sagt tre personer och vi är i starkt behov av en fjärde. Vi måste ha resurser att kunna ta emot fler uppdrag.

På frågan hur stor lönecentret kan bli svarar Mika:

– Jag ser faktiskt inga begränsningar. Efterfrågan är hög, om vi gör jobbet bra och det sprider sig så tror jag absolut att vi kan växa ganska snabbt. Största problemet idag är att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Precis då, mitt under intervjun, säger Mika:

– Men titta vad roligt, nu fick jag en förfrågan på mejlen av ett företag som undrar om vi kan sköta lönerna åt dem.

– En tanke är att vi också ska bli starkare kring HR-frågor, säger Anna. Speciellt från mindre företag finns en efterfrågan även inom det området.

Nuvarande anställda vid lönecentret i Göteborg: Anna Johannesson, Ann-Louise Säwström och Marielle Hammar Faraj