På Modern Ekonomi i Göteborg har man nyligen inrättat ett lönecenter. Här jobbar idag tre personer, varav två är Auktoriserade Lönekonsulter. Totalt på kontoret är man drygt 30 medarbetare.

– Sedan november 2018 har vi en uttalad löneavdelning inom byrån, berättar Mika Antilla som är kontorschef i Göteborg. Vi började få fler och fler löneuppdrag och istället för att lägga dessa på redovisningskonsulterna på de olika kontoren i landet har vi valt att samla kompetens på ett ställe för att kunna leverera högkvalitativa tjänster även inom löneområdet.

– Naturligtvis är det redovisningskonsulter inom byrån som också gör en del löneuppdrag. Men om det blir mer kvalificerade frågor så går vi in, säger Anna Johannesson som är Auktoriserad Lönekonsult. Våra kollegor ute i landet börjar också få fler och fler HR-relaterade frågor från sina kunder så därför såg vi ett behov av ett kompetenscentra kring lön och HR.


Anna Johannesson och Mika Antilla

Än så länge har man inte marknadsfört lönetjänsterna mot nya kunder utan enbart avlastat de andra kontoren när det gäller lönekompetens.

– Vi är i startblocken och vill ha alla strukturer på plats innan vi börjar marknadsföra vårt lönecenter, säger Mika. Idag är de som sagt tre personer och vi är i starkt behov av en fjärde. Vi måste ha resurser att kunna ta emot fler uppdrag.

En längre artikel om löneverksamhet på redovisningsbyrå kan du läsa i kommande nummer av Konsulten, där du också får några tips om du också har för avsikt att satsa på löneuppdrag.