Serien presenteras av den internationella branschjätten ADP, som nu växer på den nordiska marknaden för lönetjänster. Programmen leds av Sebastian Löfgren, Business Development Nordics vid ADP. Förutom Zennie Sjölund, som även är chef för sakkunskapsenheten vid Srf konsulterna, deltar Melanie Pizzey, vd för Global Payroll Association (GPA).

Podcasten är uppdelad i nio klipp på totalt 45 minuter, se faktaruta nedan. Språket är engelska.

Stora frågor

En fråga som behandlas av trion är hur mycket viktig data och statisk en löneavdelning har och hur det kan användas för att styra företag bättre. Exempelvis för att upptäcka höga sjukskrivningstal, strukturella orättvisor i lönesättningen, vara i synk med nya lagar och regler eller för att förutsäga framtida lönekostnader.

– Lön sitter på rent guld i fråga om data. Men inom lönebranschen har man inte varit tillräckligt bra på att paketera det och förklara för företagen vilken enorm nytta de kan ha av uppgifterna. Nu ser vi att det börjar ändras, i takt med att lönesystemen blir allt smartare, säger Sebastian Löfgren.

Zennie Sjölund konstaterar att dessa uppgifter från lönebranschen även behövs ur ett samhällsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. För att säkra rättvisa löner och arbetsvillkor och för att motverka sociala orättvisor och ohållbara arbetsförhållanden.

Mobila konsulter

I klippet om trender i branscher pratar trion om hur pandemin förändrade villkoren för lönekonsulter. Något medlemmarna i Melanie Pizzeys internationella nätverk tydligt har märkt. Hon utvecklar:

– När pandemin började och stora bolag som Google och Barclays sade att deras medarbetare kunde jobba varifrån de ville, då kom alla andra efter och ville ha samma möjligheter. Även lönekonsulter.

– Synen på löneavdelningar, fortsatte Zennie Sjölund, var tidigare att de måste finnas på en säker plats. De medarbetarna kunde absolut inte jobba hemifrån. Under pandemin blev det klart att det går alldeles utmärkt, med säkra molntjänster kan de sitta var de vill och jobba.

Känt för Sverige

Många av frågorna som diskuteras i podden har Srf konsulterna, och inte minst Zennie Sjölund, lyft tidigare. I föreläsningar, paneldebatter, krönikor, nyhetsartiklar och i den populära Lönepodden, som produceras av Wise Professionals.

– Glädjande kan vi se att statusen på löneyrket höjs, men mycket jobb återstår innan alla fantastiskt duktiga lönekonsulter har den ställning de förtjänar. Att synliggöra branschen, dess utmaningar och hur oerhört viktig den är för företagens framgång är en viktig del i det arbetet. Den lönekonsult som lyssnar får också uppslag på hur man kan avancera i den egna karriären. För det finns fler karriärvägar nu än någonsin tidigare, avslutar Zennie Sjölund.