– Linkedin är ett mycket viktigt verktyg för att ta sig vidare i karriären, för att synas och bygga på sitt nätverk. Att de som jobbar med lön får en egen kategori, Payroll, gör att deras kompetens blir ännu synligare, säger Melanie Pizzey, vd vid Global Payroll Association, GPA.

Srf konsulterna samarbetar med GPA, bland annat finns chefen för Sakkunskapsenheten, Zennie Sjölund med i juryn som utser vinnarna i Global Payroll Awards. Hon konstaterar:

– Detta är ytterligare ett bevis på att löneyrkets status ökar. Och att lönekonsulterna genom att bli allt mer synliga blir allt mer attraktiva på arbetsmarknaden.

GPA startades av Melanie Pizzey 2014. Liksom Srf konsulternas satsnings på Lön är ambitionen att höja yrkets, och yrkesutövarnas, status på olika sätt. En del i det jobbet är närvaron på olika sociala medier. Inte minst på Linkedin med dess cirka fem miljoner yrkesverksamma användare.


– Linkedin är att stort och viktigt verktyg att jobba i för att höja statusen på Lönekonsulter. Att vi får en egen kategori är att viktigt steg i det arbetet, säger Melanie Pizzey. Bilden är från hennes Linkedin-konto: (99+) Melanie Pizzey | LinkedIn

Rätt kompetens

– Idag måste man välja en kategori som ekonomi (finance) eller HR när man jobbar med lön. Även om det kan ligga nära arbetsuppgifterna ibland är det ju inte vad lön handlar om. De titlarna speglar inte heller den speciella kompetens lönemedarbetarna har, understryker Melanie Pizzey.

GPA har idag cirka 2 000 medlemmar världen över. Det globala greppet syftar till att öppna dörrar för duktiga Lönekonsulter världen över eftersom kompetensen behövs överallt där löner hanteras. Med ändringen kan även det företag som söker en Lönekonsult via Linkedin lyckas lättare. Oavsett om företaget finns i Lycksele eller Los Angeles.

Goda kontaktytor

– För den som vill jobba utanför sitt lands gränser finns många bra kontaktytor på Linkedin. Den möjligheten att jobba internationellt tror jag kan locka fler till vårt jobb, till exempel de yngre. De är ju dessutom vana att hantera sociala medier och synas där så öppningen på Linkedin har de mycket att vinna på, menar Melanie Pizzey.

Linkedin har idag 148 olika kategorier (industries) listade. Det preliminära beskedet är att lön (payroll) blir en kategori i juni 2022. Det finns idag inget besked om kategorier på svenska.