Landets Auktoriserade Redovisningskonsulter blir en allt viktigare strategisk partner för våra kunder med kundnyttan i fokus. Auktoriserad Redovisningskonsult är just därför ett framtidsyrke liksom Auktoriserad Lönekonsult. Tillsammans med Srf konsulterna lyfter nu LRF Konsult auktorisationen och uppmanar sina medarbetare att fler auktoriserar sig. Samtidigt söker man med ljus och lykta efter nya medarbetare som redan är auktoriserade.

– I en bransch där fokus på kvalificerad rådgivning ökar i takt med den digitala utvecklingen blir våra medarbetares kompetenser allt viktigare. Vi vill vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och därför måste vi säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga rådgivning till våra kunder. Genom att uppmana våra medarbetare till att auktorisera sig så kompetenshöjer vi våra medarbetare och säkerställer en kvalitetssäkrad rådgivning till kund. Detta är en nödvändighet för att behålla vår position på marknaden som Sveriges bästa rådgivningsföretag, säger Katarina Klingspor, förbundsordförande i Srf konsulterna och VD på LRF Konsult.

– En auktorisation innebär ett stort kompetenslyft samt en kvalitetsstämpel för både dig som är auktoriserad och LRF Konsult. Det ger en kraftfull yrkesidentitet samt visar på att du kan erbjuda våra kunder kvalificerad och branschspecifik rådgivning för att skapa tydligt kundvärde för företagaren, menar Katarina Klingspor.

Srf konsulterna ser yrkesrollen redovisningskonsult och lönekonsult som framtidsyrken och som branschorganisation arbetar man aktivt med att driva samhällspåverkande frågor, marknadsföra yrkesrollerna och alltid ligga i framkant med information, smarta verktyg, utbildningar och rådgivning.

 

Är du nyfiken på auktorisationen och hur utbildningen är? Mirsada Sljivo som under våren blir färdig med sin Srf auktorisation berättar här om sin väg mot att bli Auktoriserad Redovisningskonsult.

Hur länge har du arbetat på LRF Konsult och vad har du för roll idag?
I år är det 5 år sedan jag började arbeta på LRF Konsult. Innan arbetade jag på en mindre redovisningsbyrå som blev förvärvad av LRF Konsult i oktober 2012. Där jobbade jag som redovisningsassistent med löpande bokföring samt bokslutsförberedelser. Jag hade samma arbetsuppgifter i början av min anställning hos LRF Konsult men eftersom mina ambitioner från början var att utvecklas så fick jag nya arbetsuppgifter ganska snabbt. Jag började jobba mer och mer med bokslut och deklaration samt fick kundansvaret vilket jag i stort sett jobbar mest med idag.

Du går en auktorisationsutbildning via Srf konsulternas utbildningsverksamhet. Hur kommer det sig att du valde att gå den?
Den här utbildningen går jag tack vare min chef och LRF Konsult såklart. Egentligen så ville jag läsa på högskolan för att sen bli auktoriserad genom Srf konsulterna. Då jag inte läste gymnasiet i Sverige så behövde jag komplettera mina betyg med vissa ämnen för att kunna söka till högskolan. När jag blev klar med det så berättade jag för min chef om mina planer.

Min chef föreslog att jag skulle gå en auktorisationsutbildning via Srf Utbildning istället för att läsa på högskolan. Detta innebar att jag skulle kunna jobba och läsa på distans i tre år och bli auktoriserad. Det kändes som en jättebra lösning för mig och jag tackade därför ja till att läsa auktorisationen via Srf Utbildning. Det bästa är ju att man läser teori och samtidigt så får man praktik på jobbet då blir det mer på riktigt. Man förstår mer och kan använda sin kunskap nästan direkt dagen efter föreläsningen.

Vad krävs för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult?
För att bli Auktoriserad Redovisningskonsult behöver man ha läst en universitets- eller högskoleutbildning samt ha jobbat i minst 3 år med kundansvar för att kunna avlägga auktorisationsexamen och om man klarar det så blir man Srf auktoriserad. Om man inte har en examen sedan tidigare så kan man gå hela utbildningen via Srf Utbildning. Du kan även bli auktoriserad om du har minst 8 års yrkeserfarenhet med eget kundansvar – då krävs inte någon teoretisk utbildning.

Vad innebär utbildningen och vilka steg går ni igenom?
Utbildningen som jag går heter Auktorisationsutbildning PLUS och kan genomföras på drygt 1,5 år beroende på förkunskaper och i vilken takt man vill läsa. Utbildningen är uppdelad i fem delkurser med en tentamen efter varje delkurs och man kan starta med vilken delkurs som helst under året.

Det är fem föreläsningsdagar för varje delkurs sen är det mycket självstudier. Kursmaterialet är likadant som på högskolan, lärare kommer bland annat från Handelshögskolan i Göteborg. Det som är bra med utbildningen är att man själv väljer i vilken ordning man vill läsa kurserna samt att man kan läsa i sin egen takt. Med tanke på att vi har mycket att göra på våren så kan man även välja att ta en paus just den perioden och fortsätta när säsongen är klar. Det är jättebra!

Hur kombinerar du arbetet med utbildningen?
Att både jobba och studera kan vara både roligt och jobbigt. Man måste planera sin tid smart och prioritera det som är viktigare. Jag hade planen och ambitionen att läsa minst en till två timmar varje dag efter jobbet vilket jag har gjort och det har fungerat ganska bra.

Jag har valt att vara ledig från jobbet några dagar innan tentan för att kunna gå igenom allt och förbereda mig på bästa sätt. Det är utmanande att kombinera jobb och studier men det har varit jättebra eftersom jag kan tillämpa mina nya kunskaper i jobbet och därmed ge ännu bättre rådgivning till våra kunder. Det ska bli skönt att bli klar och få min auktorisation. Vilken belöning!

Vad ser du att en auktorisation kan ge dig?
Att utbilda mig till en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult ser jag som en investering i min yrkesutveckling som stärker mitt självförtroende som skicklig redovisningskonsult. Den ger mig ett kvitto på min kompetens. En Srf auktorisation är en tydlig kvalitetsstämpel ut mot marknaden. Auktorisationen ger också fördelar för LRF Konsult, som tydligt kan visa på företagets kompetens och signalera kvalitet till företagets kunder.

Hur tror du att ditt uppdrag kommer att förändras efter auktorisationen?
Mitt uppdrag har redan förändrats och jag har genom utbildningen vuxit i min roll som kundansvarig. Nu när jag blir klar med utbildningen så kommer jag att kunna ta större uppdrag och genomföra alla delar i kundmötet och arbetet på egen hand.

LRF Konsult uppmanar nu sina auktoriserade medarbetare att lägga in Srf logotypen i sina e-postsignaturer, på visitkort, avtalsdokument, offerter, brevpapper, profilmaterial, presentationsmaterial och annat för att lyfta att man är ett Srf auktoriserat företag. Srf logotypen visar att man erbjuder högsta kvalitet i leveransen av branschspecifik rådgivning till kunderna. Med företagets eget varumärke i kombination med Srf konsulternas logotyp får både du som anställd och företaget en viktig tyngd och position på marknaden.

Alla Srf Auktoriserade konsulter och de företag som har Srf Auktoriserade konsulter har möjlighet att profilera sig med de logotyper som finns framtagna. Du hittar all information om detta genom att logga in på Mina sidor på srfkonsult.se under menyn Medlemssidor/Marknadsföring och profilering.

Auktorisationsutbildningar på distans med lärarledda träffar till Auktoriserad Redovisningskonsult finns idag i två varianter hos Srf Utbildning. En PUB, det vill säga påbyggnadsutbildning för dig som arbetat med egna kunduppdrag några år och en PLUS, där vi adderat fler lärarledda föreläsningar för dig som behöver lite mer stöd i ditt kunskapslyft. Läs mer på www.srfkonsult.se/bliark

För att bli Auktoriserad Lönekonsult finns utbildningsvägar via Srf Utbildnings ordinarie kursutbud. Kontakta Srf konsulterna för mer information, ring vår studievägledare Pontus Vogel på 010-483 80 37 eller mejla frågor till lon@srfkonsult.se

Källa: LRF Konsult