Stöd för korttidspermittering har hittills kostat staten över 20 miljarder kronor, och berör närmare 400 000 arbetstagare.

Det tillfälligt höjda taket ska gälla från och med den 29 juni fram till årsskiftet. Den dagliga maxersättningen ökar från 760 kronor till 1 000 kronor i den inkomstrelaterade ersättningen.

Ett räkneexempel visar att en person med en bruttolön på 27 500 kronor kommer att ha 3 392 kronor mer kvar i plånboken varje månad än tidigare från dag 101 fram till dag 200 i arbetslösheten. Skulle arbetslösheten sträcka sig ännu längre så kommer beloppet även fram till dag 300 vara högre än idag, men maximalt 1 625 kronor mer i månaden efter skatt.

A-kassa de första sex dagarna är maximalt 700 kronor per dag.

Statens ansvar för sjuklönekostnader förlängs fram till sista juli, och arbetsgivaren ersätts från och med första kronan. Försäkringskassan betalar ersättningen till företagen månadsvis istället för årsvis.

Genom högkostnadsskydd för sjuklönekostnader ersätts arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader under augusti och september. Även egenföretagare är fortsatt ersatta genom sjukpenningen, fram till 30 september. Ersättningen gäller från första sjukdagen och utan sjukintyg. Schablonersättningen på 804 kronor om dagen gäller även egenföretagare.

Runt 22 000 företag har nu fått skatteanstånd. Över 3 200 avtal om tillfälliga hyresrabatter har tecknats. Stöd för korttidspermittering har hittills kostat staten över 20 miljarder kronor och berör närmare 400 000 arbetstagare. Enligt siffror från Konjunkturinstitutet har åtgärderna lett till att antalet arbetslösa är 175 000 färre än vad som annars befarats.

“Smittspridningen ska begränsas, konsekvenserna för svenska jobb och företag ska tryckas tillbaka, trygghet och omställning för den som blir arbetslös och en fortsatt kamp mot samhällsproblemen” , sade regeringen om sin plan för att begränsa effekterna för den svenska ekonomin.


Zennie Sjölund Foto: Malin Sydne

Zennie Sjölund, branschansvarig lön vid Srf konsulterna säger att de nya åtgärderna var väntade:

– Företagen behöver mer stöd och att till exempel förlänga perioden för sjuklönekostnaderna är bra, men förändringen som gäller från augusti kräver att det finns tydliga instruktioner snarast möjligt om det exempelvis behövs systemstöd, säger hon.

Många av de stödåtgärder som har införts är riktade mot de som har anställda.

– En av svårigheterna för de mindre företagen är att få koll på vad de är berättigade till, och det kan även göra att de inte tar del av de stöd som är möjliga, varnar Zennie Sjölund.

Vilka utmaningar har redovisningskonsulterna och lönekonsulterna med åtgärdspaketen?
– Många av åtgärderna införs snabbt och är inte genomarbetade. Det gör att det finns luckor i regelverken, som till exempel kring korttidsarbete. Att då veta hur detta ska hanteras är många gånger en omöjlig uppgift som måste göras möjlig för att komma företagen till gagn. Det är en stor utmaning för våra medlemmar, men om det är några som ska klara av det så är det just de, säger Zennie Sjölund.

Hur ska den göra som känner sig förvirrad i allt det nya?
– Vi får förhålla oss till att förändringar sker snabbt och utan heltäckande regelverk. Att arbeta enligt våra Svenska branschstandards Rex och SALK skapar trygga processer att luta sig mot när det är tuffa tider. När det som alltid måste utföras görs enligt rekommenderade rutiner blir förutsättningarna bättre att klara det oväntade, säger Zennie Sjölund.