Som ett led för att ytterligare bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism införde Bolagsverket för några år sedan ett register över verklig huvudman. Den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening är verksamhetens verkliga huvudman/huvudmän. Syftet med registret är att bland annat banker och finanspolisen på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på vem som står bakom ett företag.

Ungefär 800 000 företag och föreningar berörs av lagen och i dagsläget är det alltså runt 50 000 som inte anmält verklig huvudman till registret. Enligt granskningen som P4 Örebro gjort är en förhållandevis stor del av de företag som inte anmält verklig huvudman verksamma i restaurangbranschen. På Bolagsverket är man medveten om att det saknas en hel del företag i registret.

– Det är oroväckande att man inte anmält sig till registret när man är verksam i en bransch som bland annat kräver olika typer av tillstånd och som tidigare varit känt för svart arbetskraft. Man kan ju fråga sig om man vill dölja sitt ägande eller om det är ett misstag, säger Bolagsverkets jurist Erik Jonsson i en intervju med P4 Örebro.

Om du enligt penningtvättslagen är skyldig att arbeta med kundkännedom, exempelvis som redovisningskonsult, behöver du ta hänsyn till både lagen om registrering av verkliga huvudmän och penningtvättslagen. I penningtvättslagen står vad du ska göra när du fastställt om ett företag har en verklig huvudman eller inte.