Att driva företag är för många en livsstil och det är ofta andra saker än att tjäna stora pengar på sitt företagande som lockar. Men att inte kunna ta ut en skälig lön eller att inte ha samma skyddsnät som en anställd är däremot avskräckande. Situationen är oroväckande inför framtiden.

– Det finns en risk att människor drar sig för att starta företag eftersom det finns brister i den sociala tryggheten, för krångliga regelverk och för höga kostnader till exempel. Samtidigt lockas många av de friheter som kommer med företagandet. Villkoren för företagare måste förbättras, samtidigt som många företagare måste agera smartare när det kommer till ekonomin, säger Mats Eriksson, ordförande i Småföretagarnas riksförbund.


Mats Eriksson

Idag är det alldeles för svårt för småföretagare att kombinera företagande med föräldraskap eller sjukdom. Trygghetssystemen i form av sjukpenning, föräldrapenning och pension utgår till stor del från att man har en anställning. Att företagare missgynnas kan tyckas märkligt, de bidrar stort till välfärden i form av egen- och arbetsgivaravgifter plus att det är i de små företagen framtidens jobb kommer att finnas. Lagstiftningen bör med andra ord moderniseras.