Hos oss har vi en annan syn på vinst än i de flesta andra företag. Här är trivsel den största vinsten, nöjda kunder och ekonomisk avkastning får vi på köpet. Så säger Magnus Haglund, ägare och vd för Markekonomerna i Kinna.

Magnus Haglund började i redovisningsbranschen 1992, anställd av sin dåvarande ekonomilärare.

– Min ekonomilärare hade en redovisningsbyrå vid sidan av sin anställning och behövde hjälp, minns Magnus. Efter några år hade verksamheten växt så att han istället för avlastning fick ännu mer att göra så 1998 fick jag erbjudande att köpa företaget. Första åren var jag ensam och gjorde allt – bokföring, löner och viss rådgivning. Efter två år anställde jag min första medarbetare och sen har det rullat på, nu är vi 15 personer.

Under 2013 gjorde Magnus Haglund en rejäl omorganisation i företaget.

– Vi hade kommit till en punkt när allt för mycket av den dagliga verksamheten hängde på mig, berättar han. Min egen situation var ohållbar med många egna bokslut och personalansvar. Jag var trött på att jobba för mycket, med stress som följd. Det var då vi började tänka tvärt om.

För en effektivare och mindre stressad arbetstillvaro för alla så skapade man arbetsgrupper med utsedda gruppledare. Grupperna jobbar med gemensamma kunder och ingen är klar förrän alla är klara.

– På de flesta redovisningsbyråer har man sina egna kunduppdrag och när man är klar kan man gå hem. Arbetskamraten bredvid kanske då har fem uppdrag kvar att lösa innan hemgång. När det händer hjälps vi åt, har vi deadlines går ingen hem förrän allt är klart. Det arbetssättet har klart minska stresskänslan hos alla här.

– Jag träffar mina arbetskamrater mer än jag träffar mina barn, fortsätter Magnus. Att trivas på arbetsplatsen är med andra ord rätt viktigt. Jag brukar säga att vi bygger vinsten i företaget inifrån och ut. De flesta företagare brukar sätta upp en viss finansiell vinst som ett mål i sig och för att nå det målet har man räknat ut omsättning, kostnader och debiteringsgrad. Jag tänker inte så utan fokuserar på personalens välmående. Mår de bra, har rätt utbildning och känner sig delaktiga så smittar det av sig. De gör ett bra jobb mot våra kunder, kunderna tycker om oss och vi blir rekommenderade. Då kommer också den ekonomiska vinsten per automatik.

Något som hjälpt Magnus att upptäcka var arbetstopparna finns och vem som är extra hårt belastad är den tavla där personalen kan ”sätta färg” på sig själv. Röd, gul eller grön färg berättar hur arbetsdagen ser ut. Är man grön är det lugnt men har man valt den röda färgen signalerar det att man har för mycket att göra.

Magnus Haglund  Foto: Anders Gustafson

– Tidigare var det jag som fick gå runt och lyssna in, fördela jobb om någon var överbelastad. Det tog mycket av min tid. Numera ser personalen själva hur det ser ut och hjälper varandra. Den som är grön kan ta över några sysslor från den som är röd. Det här har också fått igång en bättre kommunikation mellan medarbetarna vilket gör att alla utvecklas. Och återigen – stressen minskar. Ofta uppkommer stress av tankar, att man känner sig hjälplös och inte hinner med. Nu vet personalen att de får hjälp när jobbhögen känns övermäktig. Jag vågar påstå att vi lyckats bekämpa stressen här väldigt effektivt.

Något som är vanligt på många arbetsplatser, även i redovisningsbranschen, är debiteringsgrad per anställd.

– Personalens debiteringsgrad är något jag aldrig följt upp, säger Magnus. Det tycker jag är lite som att kontrollera de anställda som maskiner som måste fylla sin dag. Jag upplever att det skapar stress och då tänker man inte lika bra. Känner man sig istället lugn och trygg så gör man ett effektivare jobb. För mig är inte debiteringsgrad det väsentliga, vinsten i sig är att vi på arbetsplatsen mår bra, då får det bli vad det vill på sista raden. Att säga till någon att hen bara fakturerat 60 procent av sin tid är för mig fel väg att gå. Gör man rätt så får man en bra debiteringsgrad på köpet.

Som på de flesta andra arbetsplatser har Magnus utvecklingssamtal med sin personal, men gör även det på sitt eget sätt.

– Jag packar en ryggsäck med vatten och frukt och tar med mig personen jag ska samtala med på en skogspromenad. När vi går bredvid varandra upplever jag samtalet som mycket mer kreativt än att sitta på var sin sida om ett skrivbord. Promenaden blir en utvecklande miljö, båda är på väg framåt och jag upplevs inte så auktoritär.


Foto: Anders Gustafson

Fler saker som gör att det är harmoni på arbetsplatsen är att Magnus även satsar på utbildningar med så kallade mjuka värden.

– Jag har själv jobbat en hel del med mental träning och sett fördelarna med det. Därför har min personal även gått kurser i mindfulness för att lära sig att hantera sina tankar. Det kan jag starkt rekommendera. Vi tar också upp förbättringsförslag på våra personalmöten. Om någon har en idé så skjuter vi inte upp den till höstens personalkonferens utan vi lyfter frågan direkt. Det gör att vi utvecklas hela tiden.

När det gäller prissättning tänker Magnus också lite tvärt om. En trend i redovisningsbranschen är att gå från timdebitering till fasta priser för en ökad lönsamhet, så gör man inte hos Markekonomerna.

– Om man har fasta priser på en viss tjänst, vill man göra så mycket som möjligt för kunden då? Lägger man ner den tid man borde eller jobbar man snabbt för att kamma hem vinsten? För oss passar löpande timdebitering bra. Vi lägger ner den tid vi behöver, går det åt fler timmar än brukligt så ser kunden det på fakturan. Ofta finns det en bra anledning till det ökade timantalet och det är sällan diskussioner om den högre debiteringen. Jag är dock medveten om att teknikutvecklingen framöver kan leda till att även vi måste gå över till fasta priser men det får framtiden utvisa. Jag tycker att vi har en rimlig prissättning, kunderna är nöjda. Vi skulle säkert kunna maxa vårt timpris för en större vinst men som sagt – jag har andra värderingar.