Lali Fjellström

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning, ledde en paneldebatt med fokus på konkreta lösningar och exempel under rubriken: ”Redovisningen från papper till digitalt 2.0 – hur har andra gjort”. Tre byråer bjöd på exempel på hur de gjort för att få digitaliseringen att fungera i vardagen.

Lali Fjellström hade även en egen föreläsning där hon talade om hur byråer kan få fler, och mer lönsamma, kunder genom att arbeta hållbart. Även här med fokus på användbara tips i vardagen.

Zennie Sjölund

Zennie Sjölund, ansvarig för Srf konsulternas Sakkunniga och Branschansvarig Lön ställde sig på scenen och föreläste om ”Den hållbara lönebranschen”. Hon visade hur den Auktoriserade Lönekonsulten är med och förverkligar FN:s hållbarhetsmål och samtidigt bidrar till en ökad lönsamhet för bolaget. Zennie konstaterade att den ersättning de som jobbar med lön betalar ut utgör 37 procent av Sveriges BNP.

Catrine Dahl

Catrine Dahl, Auktoriserade Lönekonsult och Utbildningsansvarig Srf konsulterna, berättade om vägen till Auktoriserad Lönekonsult, vilka fördelar det ger personen och bolaget som satsar på det. Hon underströk också att antalet Auktoriserade Lönekonsulter ökar snabbt och att yrket blir allt mer komplicerat, kräver allt flera kompetenser och därmed även stiger i bolagens interna värdekedjor.

Marie Bergman

Marie Bergman, Auktoriserad Redovisningskonsult och Kvalitetschef, berättade om ”Karriär inom redovisning” med fokus på den kvalitetssäkring av yrkesrollen som auktorisation innebär. För att uppnå den åtråvärda titeln Auktoriserade Redovisningskonsult ska man bland annat klara examensprov och den löpande aktualitetsutbildningen.