Matrisen presenterades vid ett webbinarium 19 maj. Sedan dess har ytterligare en bank kontaktat programmet för att få med sina uppgifter. Uppdatering av matrisen sker när bankerna anmäler att de förändrat något. Matrisen är det tydligaste verktyget för den som vill få en överblick över hur olika banker ligger till i sitt arbete med att justera format, rutiner och tjänster inför övergången till det nya systemet, se faktaruta och länk nedan.

– Srf konsulterna var tidiga med att formulera konkreta frågor till bankerna. Frågor det är viktigt att få svar på för att få klarhet i hur bankerna rent faktiskt ligger till när det gäller sina nya lösningar och tjänsternas utformning ut mot kund. Det påverkar vardagen för såväl konsulterna som företagen och utvecklarna av programvaror för exempelvis lönehantering och redovisning. Att Srf konsulterna tog fram grunden till det som är matrisen och fortsatt är aktiva i arbete är väldigt värdefullt, understryker Lars-Åke Edenfeldt som jobbat med utveckling av betalningslösningar sedan 1990-taet.

I matrisen

Matrisen är uppdelad i fem underavdelningar där man enkelt kan jämföra hur bankerna ligger till: Leverantörsbetalningar, Lönebetalningar, Inbetalningar, Kommunikationslösningar och Format. Exempelvis ser man att det skiljer nio månader mellan den bank som är först med att införa en tvingade ändring och den bank som gör den ändringen sist. Några har exempelvis länge arbetat med ISO-filer, ett av framtidens format, några har hittills aldrig gjort det.

Lars-Åke Edenfeldt konstaterar att detta är olyckligt och inget bankerna önskar. Men det är en följd av olika tekniska lösningar och erbjudanden till kunderna, baserat på vad respektive bank ansett vara det bästa för den egna kundgruppen. Dessutom har bankernas IT-avdelningar de senaste åren varit mer upptagna än tidigare, med anpassningar till en lång rad lagändringar och beslut från Riksbanken. Och nu: den största förändringen av betalningsinfrastrukturen någonsin.

Byta bank

Rådet att byta bank inom någon månad, eller vänta i två år baserar sig på de skillnader matrisen klargör. Lars-Åke Edenfeldt utvecklar:

– Den nya betalningsinfrastrukturen innebär omställningar för alla som hanterar betalningar. Det är inte valfritt. Sannolikheten för att man får vara med om två omställningar gentemot sin bank är stor om man byter innan den nya standarden är helt satt 2024. Byter man exempelvis från en bank som ligger tidigt till en som ligger sent kan man först behöva ”backa” sina system och sedan ändra tillbaka till den nya ordningen igen. Som jag ser det bör man som konsult dryfta detta med sin kund, och verkställa ett sådant beslut snarast möjligt eller skjuta upp det.

Input från Srf konsulterna

Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön och enhetschef Sakkunskapsgruppen vid Srf konsulterna för medlemmarnas och organisationens talan i sammanhanget. Bland annat tillsammans med Pia Witte, Partner Manager på Hogia.

– Det är inte bara lönekonsulter och redovisningskonsulter som tjänar på att det införs en standard för de nya betalningssystemen så snart som möjligt. Att banköverföringar och betalningar kan göras snabbt, smidigt och säkert är centralt för hela näringslivet. Våra medlemmar, som hanterar betalningar mellan olika företag och banker, möter dagligen olika system. Inte minst på uppdrag av företag som har två eller fler banker. Att då komma i en situation, under kanske två års tid, då bankerna inte har samma tekniska basplattform gör inte det jobbet lättare, för att uttrycka sig milt, säger Zennie Sjölund.