Under slutet av december och början av januari fick Srf konsulternas medlemmar möjlighet att besvara den årliga medlemsenkäten där NöjdMedlemsIndex, NMI, tas fram. En tredjedel av våra auktoriserade medlemmarna besvarade enkäten. NMI 8,2 ger landets Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter till förbundet för året som gått och NMI 8,6 från de Srf Auktoriserade Lönekonsulterna. På totalen ger det ett NMI på 8,4 av 10 möjliga.

NMI bygger på tre allmänna frågor om medlemskapet – hur nöjd man är med sitt medlemskap, om man skulle rekommendera andra att bli medlemmar och om man kommer att vara kvar som medlem. Bedömningen görs på en skala 1-10 där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.

– Den årliga medlemsenkäten är ett mycket viktigt verktyg  för att ta reda på vad våra medlemmar vill att vi fokuserar vårt arbete på och vad de uppskattar att vi gör för dem, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna. Att ha nöjda medlemmar är fantastiskt roligt och ett bra betyg till hela organisationen, samtidigt som kännedomen och nyttan med auktorisationen måste förbättras.

Redovisningskonsulterna vill att vi fokuserar på att:

 1. Bevaka, påverka och driva redovisningsbranschens frågor.
 2. Samverka med myndigheter, näringsliv och andra intressenter.
 3. Marknadsföra Auktoriserade Redovisnings­konsulter och nyttan med auktorisationen.

Lönekonsulterna vill att vi fokuserar på att:

 1. Samverka med myndigheter, näringsliv och andra intressenter.
 2. Samverka med programleverantörer.
 3. Bevaka, påverka och driva löne­branschens frågor.

Redovisningskonsulternas topp tre viktigaste medlemsförmåner är:

 1. Branschnyheter och Nyhetsbrev.
 2. Srf utbildningar (rabatt på kursutbudet).
 3. Srf Frågeservice.

Lönekonsulternas topp tre viktigaste medlemsförmåner är:

 1. Branschnyheter och Nyhetsbrev.
 2. Srf Fokus – kostnadsfria webinars.
 3. ALK-puls – nutidsquiz för Auktoriserade Lönskonsulter.

– Under pandemiåret 2020 har det varit prioriterat  att stödja medlemmarna och deras kundföretag kring de stödpaket och tillfälliga regeländringar regeringen tagit fram, samtidigt som vi haft stort fokus på branschens roll som rådgivare. Vi vet att det har uppskattats av medlemmarna och är en trolig förklaring till att vi får så fina betyg, säger Roland Sigbladh.

Överlag är medlemmarna väldigt nöjda med de förmåner de får tillgång till som medlemmar hos Srf konsulterna (Rk 7,5 och Lk 7,9 av 10). Utbildningarna uppskattas mycket (Rk 8,0 och Lk 7,8 av 10) och medlemsservicen får höga betyg (Rk 8,0 och Lk 8,4 av 10). Gällande utvecklingen av yrkesrollerna ger lönekonsulterna fortfarande högre betyg än redovisningskonsulterna (Rk 7,6 och Lk 8,7 av 10).