Vår uppgift är att förse våra medlemmar med information som ska förenkla deras internationella lönehantering, säger Melanie Pizzey när Konsulten träffar henne under Srf dagarna i oktober. Melanie och hennes kollegor från engelska Global Payroll Association, GPA, ställde ut vid mässan Ekonomi & Företag för att marknadsföra organisationen mot svenska intressenter.

GPA har medlemmar från ett 90-tal länder runt om i världen och genom ett samarbete med Srf konsulterna kommer Auktoriserade Lönekonsulter att erbjudas de förmåner som ett medlemskap i GPA medför.

srf-2016-9592
Melanie Pizzey  Foto: Lars Dahlström

– Lönehantering är komplext, säger Melanie. Varje land har sina egna lagar och det kan vara stora skillnader i hur löneuppdragen ska genomföras. Med dagens tekniska lösningar har det trots allt blivit enklare att jobba globalt som lönekonsult. Många av de stora lönesystemen går att anpassa till olika länders förutsättningar.

Att jobba globalt med löner har blivit en egen nisch inom yrkesrollen och för en lönekonsult finns det numera möjligheter att jobba över hela världen.

– Det räcker med att ett företag har en enda person stationerad i ett annat land för att det ska krävas kunskaper om lokala lagar och avtal för en korrekt lön, säger Melanie. Everyone needs to be paid, you know.

Under mässan Ekonomi & Företag höll Melanie Pizzey även ett föredrag om möjligheterna för en löneavdelning att effektivisera arbetet och hur man enklast går till väga när man ska inleda en global lönehantering