Projektet lämnade startgroparna i början av året. Då visades reklamfilmer på bland annat TV4 och i sociala medier. Filmerna, som fick mycket gott genomslag, visade företagare som grunnade på några av de vanligaste frågor en lönekonsult och en redovisningskonsult brukar besvara.

– I anslutning till att filmerna visades kunde vi se ett ökat tryck på vår hemsida. I de annonser vi kör i Dagens Industri och Privata Affärer, som många tänkbara kunder till våra medlemmar läser, kommer några av de karaktärerna och frågeställningarna tillbaka, berättar Roland Sigbladh som leder projektet på uppdrag av Förbundsstyrelsen.

Mer affärer

Den övergripande ambitionen med projektet är att öka kundunderlaget till medlemmarna genom att sprida kännedomen om deras kompetens. Det sker också genom nya kontakter med en rad branschorganisationer. Först ut är aktörer inom byggbranschen.

– Vi klargör till exempel att en byggfirma, genom att anlita en auktoriserad byrå, får en kvalitetsstämplad redovisning som har ett högt värde i kontakter med bland annat banken och myndigheterna, säger Roland Sigbladh och fortsätter:

– Vi fördjupar också vår dialog med de aktörerna så att de förstår att de underlag som kommer från en auktoriserad konsult är gjorda av en professionell part vars kompetens regelbundet prövas och vidimeras.

Halvårsvis

En basplan är på plats för de år projektet ska pågå. Vilka insatser som ska utföras i detalj beslutas ett halvår i taget och utvärderas innan nästa steg tas. I fokus: medlemsnytta, medlemsnytta, medlemsnytta.

– En mycket stor fråga för branschen just nu berör utredningen om återinförande av revisionsplikten för alla aktiebolag. Det skulle medföra onödiga fördyringar, utan att det skulle minska brottsligheten. Det kloka vore i stället att stärka redovisningskonsultens roll, som ser företagens utveckling i realtid. Kännedomsprojektet har här en funktion genom att vi för ut Srf konsulternas, och våra medlemmars, åsikt i frågan genom våra nya kontaktvägar. Ju mer välkända vi är även utanför branschen och desto fler medlemmar vi har, desto starkare blir vår röst även gentemot myndigheterna. Så det här är ett projekt som ger medlemsnytta på flera fronter, intygar Roland Sigbladh.