Totalt innehåller onlineabonnemanget tolv mikrokurser inom redovisning per år varav tre nya mikrokurser släpps varje kvartal. Kursinnehållet har stark koppling till aktuella branschfrågor med ett kursinnehåll som har fokus på effektiva arbetsmetoder och att utveckla redovisningskonsulten i rollen som proaktiv rådgivare till näringslivet. Ämnesområdena är noggrant utvalda av våra experter för att uppdatera dig på aktuella branschfrågor samt ge dig nya insikter, idéer och arbetsmetoder som underlättar ditt dagliga arbete.

Mikro Selekt 2018 års första tre mikrokurser:

  • På gång inför deklarationen med vår skatteexpert Mats Brockert som kursledare
  • Digital inlämning av årsredovisning
  • Årsbokslut – nya regelverket, båda med vår redovisningsexpert Claes Eriksson som kursledare.

Fredrik Polland

– En av de viktigaste funktionerna med mikroabonnemanget är att fungera som en tidseffektiv och alltid nåbar kunskapskanal, säger Fredrik Polland, utbildningschef hos Srf Utbildning. Med mikroabonnemanget får man på ett snabbt, roligt och lättillgängligt sätt ta del av våra experters kunskaper och insyn i högaktuella branschfrågor.

Mikro Selekt är onlinekurser i mikroformat som komprimeras till cirka 30 minuter och varvar korta föreläsningar med interaktiva övningar. I kurserna kan du även hitta genvägar till fördjupningsmaterial, smarta verktyg och i vissa fall rabattkoder till fördjupningskurser. Mikrokurserna finns tillgängliga under hela året fram till den 31 december och du kan boka dig för årets abonnemang när som helst under året. Mikro Selekt 2018 innehåller mikrokurser för redovisningsbranschen som ger totalt sex aktualitetstimmar för Auktoriserade Redovisningskonsulter. Timmarna registreras med automatik i samband med att samtliga tolv mikrokurser är genomförda och godkända.

Caroline Prochéus

– Ambitionen från vår sida är att komprimera kursinnehållet till just den kunskap du behöver och göra den tillgänglig just när du behöver den, säger Caroline Prochéus som är ansvarig för onlinekurser hos Srf Utbildning. Innehållet i mikrokurserna är noggrant utvalt och alltid relevant för dig som jobbar med redovisning. Ett riktigt bra sätt att försäkra dig om att löpande ha koll på det som händer i branschen.


Läs mer om Mikro Selekt 2018 >>