Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Mikro Selekt – mikrokurser för redovisningsbranschen

Nu lanserar vi Mikro Selekt, ett nytt tidseffektivt onlineabonnemang med mikrokurser för dig som är verksam i redovisningsbranschen. Mikro Selekt ger dig löpande uppdatering inom aktuella ämnesområden och är ett effektivt sätt att inhämta nya viktiga kunskaper.

Totalt innehåller onlineabonnemanget tolv mikrokurser inom redovisning per år varav tre nya mikrokurser släpps varje kvartal. Kursinnehållet har stark koppling till aktuella branschfrågor med ett kursinnehåll som har fokus på effektiva arbetsmetoder och att utveckla redovisningskonsulten i rollen som proaktiv rådgivare till näringslivet. Ämnesområdena är noggrant utvalda av våra experter för att uppdatera dig på aktuella branschfrågor samt ge dig nya insikter, idéer och arbetsmetoder som underlättar ditt dagliga arbete.

Mikro Selekt 2018 års första tre mikrokurser:

  • På gång inför deklarationen med vår skatteexpert Mats Brockert som kursledare
  • Digital inlämning av årsredovisning
  • Årsbokslut – nya regelverket, båda med vår redovisningsexpert Claes Eriksson som kursledare.

Fredrik Polland

– En av de viktigaste funktionerna med mikroabonnemanget är att fungera som en tidseffektiv och alltid nåbar kunskapskanal, säger Fredrik Polland, utbildningschef hos Srf Utbildning. Med mikroabonnemanget får man på ett snabbt, roligt och lättillgängligt sätt ta del av våra experters kunskaper och insyn i högaktuella branschfrågor.

Mikro Selekt är onlinekurser i mikroformat som komprimeras till cirka 30 minuter och varvar korta föreläsningar med interaktiva övningar. I kurserna kan du även hitta genvägar till fördjupningsmaterial, smarta verktyg och i vissa fall rabattkoder till fördjupningskurser. Mikrokurserna finns tillgängliga under hela året fram till den 31 december och du kan boka dig för årets abonnemang när som helst under året. Mikro Selekt 2018 innehåller mikrokurser för redovisningsbranschen som ger totalt sex aktualitetstimmar för Auktoriserade Redovisningskonsulter. Timmarna registreras med automatik i samband med att samtliga tolv mikrokurser är genomförda och godkända.

Caroline Prochéus

– Ambitionen från vår sida är att komprimera kursinnehållet till just den kunskap du behöver och göra den tillgänglig just när du behöver den, säger Caroline Prochéus som är ansvarig för onlinekurser hos Srf Utbildning. Innehållet i mikrokurserna är noggrant utvalt och alltid relevant för dig som jobbar med redovisning. Ett riktigt bra sätt att försäkra dig om att löpande ha koll på det som händer i branschen.


Läs mer om Mikro Selekt 2018 >>


Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan