Rapporten som rikspolischef Anders Thornberg och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm lämnat till regeringen visar på ett gott arbete som de 12 samverkande myndigheterna gjort för att hämta hem skattepengar från kriminella verksamheter. Under 2019 beslutade Skatteverket om nära 200 miljoner i höjd skatt och återkrav. Totalt för hela redovisningsperioden (2014-2019) har det fattats beslut om höjd skatt motsvarande 680 miljoner kronor.

– Samverkan mellan myndigheter ökar våra möjligheter att förhindra att kriminella undgår att betala rätt skatt. Ju bättre vi tillsammans motverkar organiserad brottslighet, desto bättre blir förutsättningarna för seriös näringsverksamhet och för centrala samhällsfunktioner, säger Anna-Karin Storsten, skattedirektör, i ett pressmeddelande.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.