Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Detta framkommer i världens största entreprenörskapsundersökning, GEM.

Entreprenörskapsforum presenterade i mitten av juni årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Den visar att föregående år blev ett svagt år för svenskt entreprenörskap.

– För en regering med ett feministiskt perspektiv och uttalade ambitioner om att främja entreprenörskap och innovation är årets GEM-rapport en dyster läsning, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, i ett pressuttalande.

Nytt i årets rapport är att även serieentreprenörskap, det vill säga tidigare erfarenhet av företagande, uppmärksammats. Att ha drivit företag tidigare visar sig ha positiv effekt på i stort sett samtliga faktorer som analyserats i rapporten, till exempel kompetens, rädsla för att misslyckas och viljan att anställa. Den bästa skolan för entreprenörskap verkar således vara att prova eget företagande.

Enligt Entreprenörskapsforum pekar detta på vikten av att skapa goda förutsättningar för den som vill starta företag och även bättre möjligheter till en andra chans för den som misslyckats. Andelen personer som hävdar att rädslan för att misslyckas hindrar dem från att starta företag har ökat från 29 till 37 procent under det senaste decenniet.

– Om rekonstruktion görs enklare och billigare och konkurs inte innebär livslånga skulder, bidrar det till att fler tillväxtorienterade företag etableras. Det signalerar också hur samhället värderar risktagande och entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm.

Text: Tina Sjöström
Källa: Entreprenörskapsforum

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan