I EU finner vi rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofinrådet. Det består av EU-ländernas ekonomi- och finansministrar. Rådet sammanträder som regel en gång i månaden. I maj 2016 beslutade rådet att det skulle upprättas en gemensam EU-förteckning. Detta eftersom vissa jurisdiktioner inte är samarbetsvilliga inom skatteområdet. Förteckningen omfattar för närvarande tolv jurisdiktioner enligt följande: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, Caymanöarna, Fiji, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychellerna, Trinidad och Tobago samt Vanuatu.

2019 antog Ekofinrådet riktlinjer om motåtgärder. Riktlinjerna innehåller bland annat en verktygslåda med fyra motåtgärder.

Regeringen föreslår nu att det införs ett avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (Fi2020/01089/S1). Vidare föreslås att CFC-reglerna, som innebär att delägarna kan bli skattskyldiga för CFC-bolagets inkomster bör säkerställas när det gäller Trinidad och Tobago. Läs mer om beskattning av CFC-bolag >>

Ändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, har den 3 september 2020 sänts på remiss till lagrådet. Du kan läsa mer om detta här >>