Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns flera orsaker till att en utredning är nödvändig. I grunden har det att göra med att tekniken har sprungit ifrån lagstiftaren. Nya tekniska lösningar passar inte in i lagtexten. Bokföringsnämnden kan inte heller ”hitta på” praktiska lösningar som går emot lagstiftningen. Därför sitter vi exempelvis fast i att papperskvitton måste sparas trots att fullgoda inskanningar eller fotografier finns.

Vi försökte få ändring på detta redan i Redovisningsutredningen. Utredningsmannen ville då, bland annat av tidsskäl, inte ta tag i bokföringslagen. Vi drev på och fick med skrivningar i slutbetänkandet som pekar på behovet av utredning av bokföringslagen. Trots att slutbetänkandet lämnades i februari 2015 och vi haft upprepade kontakter med tjänstemän på justitiedepartementet har ingen utredning sjösatts.

Både vi och Svenskt Näringsliv har dock fått indikationer om att en utredning är på gång. Vi var därför positiva när vi under onsdagen besökte statssekreteraren som handhar dessa frågor. Tyvärr fick vi inga klara besked. Vi möttes av förståelse för att lagen behöver ses över, men informerades samtidigt om att tid är en trång sektor på departementet just nu.

Vi kommer att fortsätta utöva påverkan i denna fråga tills vi har fått utredningen på plats.

Text: Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulterna

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan