Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns flera orsaker till att en utredning är nödvändig. I grunden har det att göra med att tekniken har sprungit ifrån lagstiftaren. Nya tekniska lösningar passar inte in i lagtexten. Bokföringsnämnden kan inte heller ”hitta på” praktiska lösningar som går emot lagstiftningen. Därför sitter vi exempelvis fast i att papperskvitton måste sparas trots att fullgoda inskanningar eller fotografier finns.

Vi försökte få ändring på detta redan i Redovisningsutredningen. Utredningsmannen ville då, bland annat av tidsskäl, inte ta tag i bokföringslagen. Vi drev på och fick med skrivningar i slutbetänkandet som pekar på behovet av utredning av bokföringslagen. Trots att slutbetänkandet lämnades i februari 2015 och vi haft upprepade kontakter med tjänstemän på justitiedepartementet har ingen utredning sjösatts.

Både vi och Svenskt Näringsliv har dock fått indikationer om att en utredning är på gång. Vi var därför positiva när vi under onsdagen besökte statssekreteraren som handhar dessa frågor. Tyvärr fick vi inga klara besked. Vi möttes av förståelse för att lagen behöver ses över, men informerades samtidigt om att tid är en trång sektor på departementet just nu.

Vi kommer att fortsätta utöva påverkan i denna fråga tills vi har fått utredningen på plats.

Text: Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan