Det finns flera orsaker till att en utredning är nödvändig. I grunden har det att göra med att tekniken har sprungit ifrån lagstiftaren. Nya tekniska lösningar passar inte in i lagtexten. Bokföringsnämnden kan inte heller ”hitta på” praktiska lösningar som går emot lagstiftningen. Därför sitter vi exempelvis fast i att papperskvitton måste sparas trots att fullgoda inskanningar eller fotografier finns.

Vi försökte få ändring på detta redan i Redovisningsutredningen. Utredningsmannen ville då, bland annat av tidsskäl, inte ta tag i bokföringslagen. Vi drev på och fick med skrivningar i slutbetänkandet som pekar på behovet av utredning av bokföringslagen. Trots att slutbetänkandet lämnades i februari 2015 och vi haft upprepade kontakter med tjänstemän på justitiedepartementet har ingen utredning sjösatts.

Både vi och Svenskt Näringsliv har dock fått indikationer om att en utredning är på gång. Vi var därför positiva när vi under onsdagen besökte statssekreteraren som handhar dessa frågor. Tyvärr fick vi inga klara besked. Vi möttes av förståelse för att lagen behöver ses över, men informerades samtidigt om att tid är en trång sektor på departementet just nu.

Vi kommer att fortsätta utöva påverkan i denna fråga tills vi har fått utredningen på plats.