Efter två års pandemirestriktioner är Srf konsulternas stora kongress och kongressmiddag tillbaka! Platsen för kongressen är Kistamässan, där mässorna Ekonomi & Företag samt Personal & Chef hålls 28 och 29 september. Middagen, den stora branschfesten, hålls på restaurang Tyrol på kvällen den 28 september. Chartrade bussar går från Kistamässan till Tyrol och tillbaka.

– Med fokus på de stora och viktiga branschfrågorna träffas vi åter i Kista för Srf Kongress, den mycket uppskattade branschfesten Srf Kongressmiddag och goda möjligheter att delta vid en mängd intressanta mässaktiviteter under två fullmatade dagar, berättar Petra Lagnehag Zars, marknadschef vid Srf konsulterna.

Kongressen

Kongressen blir ett hybdridevent, vilket innebär att du kan följa valen, diskussionerna, besluten och talen på plats eller via nätet. Men för att rösta måste du vara på plats eller ordna med en fullmakt till ett ombud som är på plats. Frans Blom konstaterar att det beror på att identifiering i samband med röstning på distans helt enkelt inte var praktiskt möjligt att ordna med rimliga insatser.

– Vi vill förstås att så många som möjligt deltar, digitalt eller i Kista. Jag tror att många är sugna på att vara på plats, se styrelsen och VD i ögonen och kunna ställa sina frågor personligen. Vi hälsar alla varmt välkomna för att göra sin röst hörd. Vi har tillsammans fått de digitala kongresserna att fungera, men det blir en annan dynamik när vi möts, säger Frans Blom.

Motioner

De motioner som hittills kommit in behandlas av styrelsen inför kongressen, liksom de som kommer in senast 28 juni. Tre veckor innan kongressförhandlingarna presenteras styrelsens svar. Sedan ska medlemmarna, som alltid, besluta om de ska bifallas eller inte under kongressen. Alla Srf Auktoriserade konsulter har rösträtt.

Även i andra aspekter styrs innehållet i kongressen av förbundets stadgar. En skillnad från tidigare år är att inga styrelseledamöter har förordnanden som löper ut. Det sker också en rad val till andra förtroendefunktioner inom Srf konsulterna, baserade på valberedningens förslag.

– En kongress är alltid en kongress, och det kan komma överraskningar. Den som deltar får se, avslutar Frans Blom.