Outsourcing. Av hela eller delar av en ekonomi- eller löneavdelning. Martin Sandstedt ser en så stor potential i den utvecklingen att det räcker till alla konkurrenskraftiga aktörer på marknaden. MPC, och den koncern man nu skapar tillsammans med KlaraPapper, behöver alltså inte vinna över kunder från andra för att nå sina tillväxtmål.

– Vi arbetar med att utveckla ett datadrivet beslutsfattande, att alla beslut ett företag fattar inom ekonomi och lön skall utgå från fakta som baseras på rätt data. Vi utvecklar inga egna system utan väljer att arbeta i de bästa för kunden just nu, ”cherry pickning” pratade vi tidigt om på MPC. Sedan kan vi utveckla egna applikationer, men det är inte samma sak, säger Martin Sandstedt och fortsätter:

– Pandemin har visat hur sårbar en mindre, intern ekonomiavdelning kan vara och hur viktigt det är att man säkrar sina löpande verksamhetsdata och sin driftsäkerhet, genom outsourcing eller någon backup-lösning. Det tror jag kommer att öka efterfrågan på den typen av tjänster post covid.

Kontor över landet

Genom uppköpen har MPC-gruppen nu kontor i Malmö, Västerås, Eskilstuna, Karlstad, Östersund och Stockholm (tre stycken). Med kompetens inom ekonomi, lön och systemhantering. JL Ekonomi och Ekonomiporten drivs vidare under egna namn, MPC och KlaraPapper ska växa samman. Vad ska nästa förvärv tillföra?

– Vi kan investera för att fylla på kundstocken, nå en viss expertis, komma in på ny region eller helt enkelt för att det är ett välskött bolag vi vill samarbeta tätt med för att det är bra för alla parter. Tittar vi på de senaste, Ekonomiporten och KlaraPapper har de samma typ av anda som MPC, med extremt fokus på kunderbjudandet och ansvaret för att inte bara hantera, utan även förädla kundens verksamhet. Samtidigt som personalens löpande kompetensutveckling är central.

Priser och tjänster

MPC Consulting startade helt digitalt och det interna nytänkandet slår man noga vakt om. Så vad står på menyn när det gäller tjänster och prissättning?

– Förstå gången jag pratade om hur automatisering av rutintjänster skulle leda till en övergång från löpande till fast prissättning var för 13 år sedan. Först nu börjar det hända. Det betyder också att vi bör sätta våra priser mer baserat på vilket värde vi tillför kunden, istället för hur länge vi jobbat med en lösning. Vad gäller tjänster är det mer rådgivning, mer proaktivitet. Då kommer vi tillbaka till att redovisningskonsulterna måste vara mer datadrivna, för att kunna lämna ännu bättre underlag och förslag. Allt baserade på nya, faktabaserade insikter från mängder av data.

Personlig Zoom

Datamängder och analyser i alla är men i morgondagens MPC Consulting finns det också plats för det personliga mötet. Enligt Martin Sandstedt har pandemin bland annat inneburit att det man tidigare såg som nödvändigt för att ligga nära kunden, det fysiska mötet, till stora delar ersatts av personliga möten via nätet.

– Det viktigaste är att vi är tillgängliga, personligen, när kunden behöver oss. Det kan vara över Teams, Zoom eller telefon. Då kan vi också vara mer flexibla när det gäller vårt erbjudande för kunder, och anställda, oavsett geografin. Sedan finns det alltid tillfällen och frågor som kräver att man träffas för att nå ett optimalt resultat, och då får man göra det. Men att vi går tillbaka till den gamla, ärligt talat rätt så tidskrävande, mötesordning vi hade före pandemin, det tror jag inte på. Alternativet har helt enkelt visat sig så bra att det inte behövs.