Nobeli Business Support bildades i slutet av 1990-talet och verksamheten var direkt sprungen ur Bofors industrier. Man jobbade helt och hållet åt ägarföretaget med att utföra och sälja administrativa supporttjänster – bland annat lönehantering, inköp, säkerhet och dokumenthantering. För några år sedan bytte man fokus till en mer affärsdriven verksamhet, kunder på marknaden började efterfråga den kunskap och kompetens som Nobeli erbjuder.

– Våra ägare är fortfarande den största kunden men de externa kunderna spelar idag en avgörande roll för vår verksamhet, säger Nina Forsberg som är affärsområdeschef för Lön & Personal.

Nobeli Business Support har sitt huvudkontor i Karlskoga men har också verksamhet i Linköping, Jönköping och Örebro. Totalt har företaget runt 150 anställda, på affärsområde Lön & Personal jobbar 44 personer.

– Vi har en otroligt stor bredd när det kommer till lönekompetens, berättar Nina Forsberg. För vår största kund gör vi 13 000 lönespecar i månaden, sen har vi kunder i hela storleksspannet ner till den minsta där vi gör sju. Den mixen gör att vi kan vara otroligt flexibla och anpassa våra lösningar efter kundens behov. Alla får den uppmärksamhet de behöver, det handlar helt enkelt om hur mycket resurser som krävs för var och en.

– Våra lönekonsulter är mycket duktiga på att tolka kollektivavtal, fortsätter Nina. Speciellt när det gäller teknik- och industriavtalen. Vi har kunder i de flesta branscher men vi jobbar idag inte mot offentlig sektor och har heller inga kunder i bemanningsbranschen. Jag tror det är svårt hålla en hög kvalitet om man går hur brett som helst.

Något annat som utmärker Nobeli Business Support är den höga säkerheten. Kanske inte så konstigt när ens grundare och ägare verkar inom försvarsindustrin.

– Ja, man kan väl säga att säkerhetstänket sitter i vårt dna, säger Nina och ler. Vår värdegrund kompetens, kvalitet, trygghet och förtroende ska hela tiden speglas ut till kunderna. Vi väljer systemleverantörer som stämmer med våra höga säkerhetskrav och som kan bidra med en förtroendefull leverans till kunderna.

Nina Forsberg Foto: Nina Simonen

Nina Forsberg har jobbat hos Nobeli i två år men är själv inte lönekonsult. Hennes kompetens ligger inom ledarskap och organisation.

– Idag har vi nio lönekonsulter som är auktoriserade och planen är att fem-sex ytterligare personer ska bli det under året. Vi ser det både som en konkurrensfördel men också som en bra utveckling av vår personal som då kan upprätthålla sin kompetens och kunskap.

– Våra konsulter jobbar i team, fortsätter Nina, och vi har ett väldigt bra supporterbjudande till våra kunder. Alla medarbetare hos kundföretaget kan ringa direkt till våra konsulter, oavsett om kunden är ett stort eller litet företag. Vi ska upplevas som deras löneavdelning. Tack vare det slipper kundföretaget frågor från personalen som uppkommer i samband med löneutbetalningar. Vårt uppdrag är att förbättra och förenkla för kundens medarbetare, löntagarna – som ju är våra egentliga kunder.

I Linköping finns en yrkeshögskola som utbildar löneadministratörer och hos Nobeli tar man gärna emot praktikanter. Bara under det senaste året har flera praktikanter stannat kvar som anställda inom företaget.

– I Linköping är vi dessutom med i ett bra nätverk (se artikel på sid 40) där vi tillsammans med utbildare och kollegor från andra byråer och företag lyfter problemställningar, diskuterar och därmed också är med och påverkar innehållet i utbildningen, berättar Nina. Det är en stor fördel för oss och tryggar kompetensförsörjningen. Vi har växt ganska fort de senaste två åren och planen är en fortsatt aggressiv tillväxt för hela företaget på fem års sikt. Nobeli har ett gott rykte som arbetsgivare så vi har inte haft några svårigheter att få personal till oss. Vi har historiskt haft en låg personalomsättning vilket är ytterligare en konkurrensfördel, det tar tid att bli duktig på lön.

Några av de 44 anställda på löneavdelningen. Foto: Nina Simonen

I början av maj genomförde Nobeli en mycket lyckad kundaktivitet där idén tillkom utifrån kunders olika utmaningar.

– Vi har kunnat se att när en kund har någon form av utmaning så har vi ofta en annan kund som haft samma situation och som även har en lösning, berättar Nina. Vid några tillfällen har vi sammanfört dessa kunder som då haft ett väldigt bra utbyte av den kontakten. Nu har vi tagit detta ett steg till, vi bjöd in ett antal HR-strateger till en heldag där agendan bestod i att några kunder berättade om lyckade satsningar som fört deras verksamhet framåt. Bland annat om employee cycling, den anställdas resa inom företaget från anställning till avslut. Den här aktiviteten blev mycket lyckosam och något vi kommer att göra igen.

– Vi är experter på lön och förbaskat bra på det, säger Nina. Men vi vill att kunderna ska få ett mervärde hos oss. Vi försöker identifiera tjänster som är närbesläktade med själva löneadministrationen och teckna samarbetsavtal med partners för att kunna erbjuda dessa till våra kunder. Bland annat kan vi erbjuda en lönekartläggning via en partner. För kunden blir det en trygghet att kunna köpa även den tjänsten via oss. Jag tror att det blir ännu viktigare i framtiden att kunna bredda tjänsteutbudet med hjälp av andra.

Ytterligare ett mervärde är den kundportal som Nobeli håller på att bygga upp tillsammans med it-konsultfirman Nethouse.

– Tillsammans utvecklar vi en kundportal för att minimera det manuella arbetet där data ska kunna flöda mellan oss och kunderna. Vi flyttar papper hela tiden, det vill vi komma ifrån. Vi har hakat på utvecklingståget kan man säga, löneområdet just nu är superspännande, avslutar Nina Forsberg.