Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Vid mötet presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk och finansiell data, Nordic Smart Government (NSG). Visionen bygger vidare på de nya smarta digitala tjänsterna där digital inlämning av årsredovisning, som lanserades i mars i år, var det första steget.

– Digital inlämning av årsredovisning är det första steget i Sverige mot ett ekosystem för finansiell information. Förenklad rapportering och utbyte av ekonomisk data i realtid kommer att ge stor nytta för våra företagare, säger Annika Stenberg i ett pressmeddelande.

Nästa steg är att standardisera och digitalisera hela den finansiella informationskedjan. NSG är ett nordiskt samarbete med visionen att förenkla för företagare genom digitalisering och smart hantering av finansiell information, ekonomisk rapportering och redovisning. Visionen ska förverkligas genom att data flödar mellan aktörer på ett automatiserat, smart och säkert sätt, vilket bidrar till minskad administration och möjlighet till innovativa lösningar.

– Nordic Smart Government är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprojekten inom näringssektorn under perioden 2018–2020. Att på detta sätt arbeta med förenkling genom digitalisering kommer ge en unik möjlighet att både rapportera och att få ekonomisk data i realtid, säger Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2018.

NSG ger företagen kontroll över sina uppgifter och möjliggör delning av data i realtid. Detta minskar administrationen avsevärt. Lättillgänglig och högkvalitativ data bidrar till att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter.