Rätt rutiner, arbetsmetoder, kontroller och rimlighetsanalyser medför en kvalitetssäkring av ditt arbete genom hela löneprocessen och i nya onlinekursen SALK 2.0 får du teorin, interaktiva övningar och självtester som ger dig möjlighet att säkerställa allt detta i din verksamhet.

– SALK 2.0 omfattar de stora förändringarna på löneområdet kring till exempel AGI, GDPR och teknikutveckling. Som en introduktion till SALK-boken finns nu denna onlinekurs som lyfter fram metoderna för hur du på bästa sätt arbetar utifrån den svenska branschstandarden, säger Zennie Sjölund, branschansvarig Lön hos Srf konsulterna.