– För att allt det ska inträffa krävs en stark politisk vilja och majoritet kring frågan. Det är tveksamt om det finns i framtiden. Tas inte det här steget nu kan vi få vänta 20 år innan det sker. Någonstans måste vi börja förenkla och skapa tryck för ytterligare förändring. Förslaget om frivillig schablonbeskattning är väl genomtänkt och ger ett enkelt och bra system för både kunden, mikroföretagaren och Skatteverket, menar Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna, som deltagit i utredningen som sakkunnig.

Gigekonomin

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande kom med sitt betänkande ” Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” i juli (SOU 2021:55). Utredaren Christina Eng har tidigare, inom samma uppdrag, presenterat en utredning om att förenkla skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50).

– I takt med att gigekonomin växer och allt fler har inkomstbringande verksamheter på nätet, ofta vid sidan av ordinarie försörjning, växer också behovet av en enkel ordning för att redovisa och beskatta dessa inkomster. Ambitionen är att det ska vara lätt att göra rätt och att man ska undvika oavsiktliga fel. Förslaget om en frivillig schablon gör det så enkelt det går, säger Mats Brockert.

Automatisk inbetalning

Enligt förslaget ska enskilda företag med en omsättning på maximalt 120 000 kronor om året ha möjlighet att använda systemet. Mikroföretagarkontot ska administreras av bankerna och när en inbetalning görs av en kund ska 30 procent av summan automatiskt betalas in till Skatteverket, vilket täcker såväl sociala avgifter som pensionsavsättning. Företagaren ser därmed sina pengar på kontot skattade och klara. Kunden som betalar in pengarna till mikroföretagarkontot vet samtidigt att allt går rätt till. Enligt utredningens beräkningar skulle cirka 17 000 företag komma i fråga för det nya systemet.

Bra för branschen

– För redovisningsbranschen är mikroföretagen inte de kunder man jagar, däremot vill man gärna följa företag på deras tillväxtresa. Med ett system där mikroföretagen enkelt kan betala skatt, och det därmed märks om de har marginaler till det, får vi en ordning som underlättar för livskraftiga mikroföretag att växa och bli ´riktiga´ företag som sedan kan bli kunder hos redovisnings- och lönekonsulter, säger Mats Brockert och avslutar:

– Som jag ser det skulle även vår bransch bli vinnare på att utredningens väl utarbetade förslag blir verklighet. Förslagen kan bli den kil i systemet som krävs för att förenklingsarbetet för enskilda firmor ska ta fart ordentligt, och bidra till att fler företag startas.