I början av året lämnades en utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare till regeringen. Utredningen har haft uppdraget att se över möjligheten att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt och skattefusk.

Enligt utredningens bedömning är ett av de viktigaste syftena med ett regelverk om informationsskyldighet att ge tidig information om nya former av aggressiv skatteplanering och i vilken utsträckning de används. Tidig information om nya skatteupplägg och hur många som marknadsför, förmedlar och använder dem, skulle kunna förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att tidigt täppa till luckor i skattelagstiftningen.

Arbetet med att ta fram en e-tjänst för att ta emot uppgifterna pågår hos Skatteverket. Beslut om lagen fattas i december.