Anders Bäck, enhetschef vid Skatteverket, berättade i höstas om sex fall av falska namnteckningar i samband med registrering av deklarationsombud. Det uppmärksammades genom att en berörd person reagerade på en avisering från Skatteverket. Inga pengar flyttades men de falska ombuden fick insyn i företagens skattekonton.

Karenstid för ombud

– Vid årsskiftet införde vi en karenstid på 14 dagar innan behörighet att logga in på företagets ”Mina sidor” i rollen som ombud startar. Under den tiden underrättas bolaget, ägaren till skattekontot, om att behörigheten börjar gälla det angivna datumet. Det absolut bästa ur säkerhetssynpunkt är om det då finns en digital brevlåda vi kan använda oss av. Finns inte det skickar vi ett fysiskt brev och hoppas att det landar i en låst brevlåda, konstaterar Anders Bäck.

Den andra nyheten för att ytterligare höja säkerheten är nu under utveckling och väntas vara klar innan sommaren. Som företagsägare ska man då, med hjälp av sitt BankID eller e-legitimation, kunna spärra för registrering av ombud om Skatteverket får in en ansökan på papper. Sedan tidigare finns möjligheten att spärra obehörig adressändring.

Spärrtjänst

– Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för de som vill göra rätt för sig, och så svårt som möjligt för de som försöker fuska. Spärrtjänst mot falska ombud och obehörig adressändring är exempel på det. En obehörig adressändring kan öppna möjligheter för att komma åt information, vilket kan leda till skada, säger Anders Bäck.

Några fall liknande de i höstas har inte upptäckts bland de cirka 800 000 ombudsregistreringar som skickades in 2020. Av dessa gjordes 273 000 på papper och resten via e-legitimation.

– De sex fallen hängde samman och gjordes alla med pappersblanketter. Faktum är att vi rekommenderar alla att överge den fysiska brevformen och skaffa digital brevlåda och spärra för obehörig adressändring av säkerhetsskäl och praktiska skäl. Det tål att upprepas, avslutar Anders Bäck.