Från den 1 januari i år har Srf konsulterna fått totalt 74 nya Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter som medlemmar.

Vi skickar ett stort grattis till alla er som klarat examen, grattis till branschen som fått ytterligare kompetens som stärker upp och grattis till näringslivet som får fler viktiga rådgivare att välja bland när de ska outsourca redovisningen.

– Fantastiskt att så många klarade examen och de som inte gjorde det denna gång är välkomna att göra ett nytt försök i oktober eller november igen, säger Helena Ledensjö som är kursansvarig för auktorisations- och certifieringsprogrammen hos Srf Utbildning.

34 av de totalt 74 nya Auktoriserade Redovisningskonsulterna sedan januari, klarade examen i april och resterande 40 har tillkommit på andra sätt. 24 av dem har genomfört Srf konsulternas auktorisationsutbildning, Srf Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB, och tentat ämne för ämne i samband med varje delkurs de genomfört. 7 Auktoriserade Redovisningskonsulter har kommit över från FAR och 9 konsulter har återinträtt. Det innebär att man av någon anledning hoppat av auktorisationen för att nu komma tillbaka som auktoriserad medlem igen.

– Verkligen roligt att så många vill återta sitt certifikat och titeln Srf Auktoriserad Redovisningskonsult. En del av dessa är konsulter som startat eget och vill satsa på sin egen karriär och några av dem satsar på att gå vidare och bli Srf Certifierade Affärsrådgivare, säger Kristina Steen på Srf konsulternas medlemsenhet.

Är du också nyfiken på auktorisation? Titta igenom vår nya ”Demo Auktorisationsexamen Redovisning” så får du en bra bild om vad auktorisationen innebär och vilken typ av frågor som kan komma på en auktorisationsexamen.

Till Demo Auktorisationsexamen Redovisning>>

Mer om auktorisation och medlemskap>>