För närvarande rapporteras det flitigt i media om nya bedrägerihärvor på momsområdet. Det rör sig om så kallade skattesnurror där säljaren i slutänden aldrig betalar in momsen till staten medan köparen gör avdrag för ingående moms. Ebberöds bank för staten! Konkurserna duggar tätt just nu! Skatteverket har beräknat att de nuvarande bedrägerierna har en omfattning på 2-3 miljarder kr. Vid kartläggningen har fynd gjorts som pekar på att det finns kopplingar till organiserad brottslighet med internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln. För närvarande pågår en rättegång mot åtta personer vid Växjö tingsrätt (B 1203-20). Enbart den undandragna skatten i det målet varierar mellan 2,5 miljoner kr och 190 miljoner kr i ett flertal av gärningspåståendena. Utöver momsen får staten nu kostnader för komplicerade utredningar, konkurser och rättegångar. Även fängelsestraff kostar staten pengar.

Staten har hur som helst nu fått upp ögonen för dessa bedrägerier och agerat genom att införa så kallad omvänd skattskyldighet, det vill säga det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala den utgående momsen till staten. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 april 2021.

Det är inte första gången som staten har funnit det klokt att införa omvänd skattskyldighet på momsområdet. Sedan tidigare har Sverige omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser, vid handel med guld samt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Och nu tillkommer således omvänd skattskyldighet även för handel med mobiltelefoner. Mot bakgrund av denna erfarenhet är väl frågan inte om utan snarare vad som kommer bli nästa angreppsområde där staten därefter kommer svara med omvänd skattskyldighet.

Vad gäller frågan om det är säljaren eller köparen som är skattskyldig behöver du som redovisnings-konsult ha koll på 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen som fr.o.m. den 1 april 2021 lyder så här. Mycket scrollande blev det, eller hur? Och du har väl koll?

Det finns de som förespråkar generell omvänd skattskyldighet. Det kanske inte vore så dumt?