Bakom namnet finns de svenska storbankerna och Svenska Bankföreningen. I en gemensam satsning genomför de nu en omställning som både följer de nya regelverken för exempelvis terrorfinansiering och penningtvätt och bygger på ny teknik. Projektet är nordiskt och harmoniserat med EUs krav.

– Det är den största förändringen inom branschen på 50 år. Konkret betyder det nya rutiner för företagens kontoinsättningar och bankgirobetalningar under 2023. 2025 är hela omställningen klar, enligt våra nuvarande scenarier.

Påverkar konsulter

Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer att påverkas från start. Ett exempel: I dagsläget ryms 12 tecken vid en kontoinsättning eller kontoöverföring. I morgon tio gånger så många. Det underlättar bokföringen att relevant information kring en betalning, som attestering eller kostnadsställe, kan knytas direkt till den.

– I samarbete med sin bank måste företag som skickar filer där löner och betalningar ligger säkra att de använder rätt filformat i den nya infrastrukturen. Här är konsulterna som hjälper företagen mycket viktiga aktörer för att säkra rätt information eftersom olika banker kan välja olika lösningar ut mot kund, konstaterar Anders Edlund.

Pengar i realtid

I den nya infrastrukturen blir det så småningom möjligt för företag att skicka pengar till varandra i realtid, även om de har olika banker. Detta eftersom alla betalningar då görs direkt mellan bankerna, inte via ett clearinghus som Bankgirot. Denna snabbhet blir även möjlig vid handel inom EU.

– Idag väljer många företag att, via sitt affärssystem, hämta information om inbetalningar en gång per dag, vanligtvis efter klockan 16.00. Det kommer man att kunna göra oftare och väsentligt mycket tidigare.

Följ utvecklingen

Informationsarbetet runt den nya infrastrukturen är omfattande. På Transformationsprogrammet hemsida, se nedan, kan den intresserade följa processen. 18 maj bjuder man in till ett av sina kostnadsfria webinarium. Denna gång med fokus på redovisningskonsulter, systemleverantörer och servicebyråer.

– Vi lovar att vara så konkreta det går i det här skedet. Den här mycket stora förändringen är bara ett drygt år bort. Man gör klokt i att följa den redan nu för att göra övergången så smidig som möjligt för sina kunder, slutar Anders Edlund.