Ansvar och rådgivning – Redovisning 7

Det här är en kurs där vi går igenom vad som kan hända om du som redovisningskonsult ger felaktiga råd, råd som i värsta fall kan leda till ekonomisk skada eller andra negativa konsekvenser. Det kan också röra sig om råd som inledningsvis är rätt men som krockar med annan lagstiftning.

Aktiebolagslagen reglerar skadeståndsskyldigheten i ett aktiebolag men i vissa fall kan konsulten ändå anses skyldig. Är du Auktoriserad Redovisningskonsult så följer du Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, men avviker du från branschstandarden kan det leda till problem såväl juridiskt som i din profession. Under kursen går vi igenom Srf konsulternas etiska regler och hur de följs i praktiken. Dessutom kommer vi att diskutera verkliga disciplinärenden samt fall av bokförings- och skattebrott som några av våra branschkollegor hamnat i.

Kursen genomförs i Stockholm den 19 februari och i Göteborg den 14 mars.

Medlemspris: 4 800 kr (ordinarie pris 5 600 kr) exkl. moms.

Kursledare: Per Lindblom.

Aktualitetstimmar: 2 timmar redovisning och 5 timmar övrigt.

 


Redovisning och moms för erfarna konsulter

Om du vill uppdatera dig på det senaste inom redovisning och få svar på vanliga men ofta tidskrävande och besvärliga bokförings- och momsfrågor, är det här ett bra kursval. Vi tittar även på praktisk riskhantering i dina uppdrag. Konsultrollen behandlas också och efter kursen ska du känna dig tryggare i vilka krav som ställs på dig i dag.

Ur kursinnehållet:

  • En konsultroll i förändring.
  • Viktiga skillnader mellan K2- och K3-normering med fokus på diskussion i kundmötet.
  • Valmöjligheter och tvingande regler i K2 och hur du bäst anpassar dessa till kundens behov.
  • Intäktsredovisning, lösen av leasingkontrakt och kapitalförsäkringar.
  • Genomgång av momsnyheter och praktiska momsfrågor där det ofta blir fel.

Kursen genomförs i Göteborg 22-23 januari och i Stockholm den 6-7 februari.

Medlemspris: 10 800 kr (ordinariepris 12 400 kr) exkl. moms.

Kursledare: Lena Sjöblom och Pia Hedberg.

Aktualitetstimmar: 7 timmar redovisning, 5 timmar skatt och 2 timmar övrigt.

 


Mikro Selekt Q3

Nu har vi släppt tre nya kurser i vårt senaste och tidseffektiva kursabonnemang Mikro Selekt 2018. Tredje kvartalets kurser är #7 AGI, #8 Lån till eget aktiebolag och #9 Smarta nyckeltal – steg 2.

#7 AGI
Här blir du insatt i vad lagändringen om AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) konkret innebär för arbetsgivare, deklarationsombud och för den anställde. Kursen ger grundläggande förståelse för processerna vid rättelse av lön genom videoföreläsning, övningsuppgifter och relevanta frågeställningar.

#8 Lån till eget aktiebolag
I den här kursen blir du guidad genom regelverk och rättspraxis gällande lån till eget aktiebolag. Kursen ger fördjupade kunskaper kring vad som gäller skatterättsligt i samband med att en aktieägare lånar ut pengar till sitt eget bolag. Du blir stärkt i din rådgivarroll inom ett område som berör många företagare.

#9 Smarta nyckeltal – steg 2
Här tittar vi närmare på tre grundläggande nyckeltal som fokuserar på lönsamhet; Vinstmarginal, Nettomarginal och Avkastning totalt kapital. Genom att använda sig av nyckeltal ökar förståelsen för kundens redovisning och du kan bidra till kloka beslut för dina kunders verksamhet och affärsutveckling.

Mikrokurs #10 har släppts i dagarna. Där får du vägledning av Srf konsulternas skatte-jurist Jonas Sjulgård i hur du skriver ett överklagande till Skatteverket.