Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

  • Moms ska betalas i det land köparen, privatpersonen, finns. Företaget som säljer har skyldighet att ta reda på momssatserna och redovisa hur mycket som säljs till varje land och hur mycket moms som betalats.
  • De som bedriver näthandel till privatpersoner inom EU ska betala moms i köparens land när omsättningen passerar 99 680 kronor (10 000 euro) totalt. Tidigare var beloppsgränserna för moms satta för varje land. Skatteverket bedömer att det träffar cirka 15 000 företag.

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

– De nya reglerna skapar enhetlighet för konsumenten och en möjlighet för företagen att konkurrera på lika villkor även om momssatserna skiljer mellan länderna. Om du som svensk privatperson köper en vara från ett företag i Nederländerna, Sverige eller ett annat EU-land, blir det svensk moms du betalar. Vice versa om ett svenskt företag säljer till en kund i Nederländerna. Som svensk företagare missgynnas du inte av att momssatserna är högre här än i exempelvis Tyskland eller Polen, konstaterar Ulf Nilsson.

Mer arbete

Leif Hagström, skatteexpert vid Srf konsulterna, välkomnar ambitionen att harmonisera handeln inom EU och strävan efter att jämna ut villkoren för företagen. Men han konstaterar också att arbetet med att ta reda på rätt momssatser i olika länder, och redovisa land för land leder till merarbete.

– I Sverige har vi tre momssatser, 25, 12 och 6 procent och så undantaget: 0 procent. Vad som gäller för en viss vara eller en viss tjänst i ett annat land får företaget eller dess redovisningskonsult helt enkelt fråga respektive lands skattemyndighet om, eller förlita sig på EU-kommissionens databas. Det ska göras tjänst för tjänst. Vara för vara. Det blir snärjigare för redovisningskonsulterna, men det innebär samtidigt en utvidgning av en tjänst för konsulterna.

Till detta kan läggas att vissa länder infört tillfälliga momsändringar för att kompensera sitt lands företag under pandemin. Det gör kontrollen av vilken moms som gäller än mer grannlaga.

Ett formulär

Ulf Nilsson menar att en fördel med nyordningen är att exempelvis en redovisningskonsult fyller i en OSS-deklaration på nätet (nya systemet heter One Stop Shop, OSS, och ersätter MOSS) för all moms vid försäljning till privatpersoner inom EU. Det görs hos Skatteverket. Alternativet är att registrera sig och redovisa moms till respektive länders skattemyndigheter enligt deras formulär.

– Momsreglerna innehåller alltid en mängd detaljer att hålla reda på. De nya är inget undantag, det är inget att sticka under stol med. Vi har ett omfattande informationsmaterial på vår sida, det finns också mycket från kommissionen, med mängder av praktiska exempel. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt.

Ökande näthandel

En tanke med de nya reglerna, som börjar gälla i hela EU 1 juli 2021, är att olika varianter av handel via hemsidor/plattformar ska få klarare och rättvisare momsregler. Ulf Nilsson och Leif Hagström håller det båda för sannolikt att de nya reglerna i första hand påverkar mindre näthandelsföretag, exempelvis enskilda firmor, mest. Leif Hagström utvecklar:

– Tar dessa företag inte hjälp med sin redovisning idag kommer de nya reglerna att göra det nödvändigt för dom, skulle jag säga. Om deras EU-handel överskrider 99 680 kronor tillkommer en momsredovisning de inte varit i närheten av. För etablerade AB med större export via näthandel finns redan rutiner på plats som kan justeras och utvecklas för att möta de nya kraven.

Träffar företag

De som är registrerade som deklarationsombud för MOSS får automatiskt behörighet som OSS-ombud, systemen existerar parallellt i tre år. De som vill bli deklarationsombud får ansöka om att bli det i enlighet med den nya lagen, vars krav uppfylls via e-tjänsten OSS.

– För företag gäller de nya reglerna när köparen inte har ett VAT-nummer, exempelvis genom att köparen inte är momsregistrerad. Det gäller bland annat tandläkare, säger Ulf Nilsson och fortsätter:

– Reglerna gäller också när man gör inköp som inte är till firman, även om den är momsregistrerad, utan till privatpersonen bakom firman. Exempelvis en person som har en enskild firma som gör ett privat inköp.

Mot bakgrund av de förändringar den nya lagen innebär är det Leif Hagströms råd att de som har skäl att registrera sig som deklarationsombud för OSS bör göra det snarast.

– Från 1 juli ändras lagen och OSS ska då vara tillgänglig. Det är lika bra att vara med från början. Från Srf konsulternas håll studerar vi vad nyordningen kommer att innebära för redovisningskonsulternas vardag och återkommer med våra råd i sammanhanget. Vi jobbar också, som alltid, för att myndigheterna ska göra hanteringen så smidig som möjligt, avslutar Leif Hagström.