Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har nu presenterat ett förslag om begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Förslaget överensstämmer i väsentliga delar med det remissvar som Srf konsulterna lämnat.

En anledning till att regeringen föreslår en avdragsbegränsning för räntor är att det finns ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Direktivet lämnar dock visst utrymme för att anpassa reglerna efter nationella behov.

EBIT blir EBITDA

Av det förslag som regeringen nu har skickat till lagrådet framgår att man valt att gå vidare med en EBITDA-regel, trots att Finansdepartementet förordade en EBIT-regel när man ursprungligen presenterade förslaget i en promemoria. Enligt regeringens förslag ska ett bolag ha möjlighet att dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 procent av bolagets EBITDA.

Srf konsulterna lämnade som remissinstans synpunkter på Finansdepartementets promemoria. En räntebegränsning knuten till EBITDA med en avdragsbegränsning på 30 i stället för 25 procent överensstämmer helt med vad Srf konsulterna förordade.

Förenklingsregel

Finansdepartementet föreslog att de minsta företagen skulle undantas från tillämpningen av de komplicerade beräkningsregler som ränteavdragsbegränsningen medför genom att införa en förenklingsregel. Ett negativt räntenetto skulle få dras av upp till 100 000 kronor. Den nivån har nu regeringen höjt till fem miljoner kronor.

EU-direktivet tillåter en förenklingsregel upp till en nivå på tre miljoner euro. Det var också vad Srf konsulterna förordade.

Ingen begränsning av tidigare års underskott

Finansdepartementet föreslog att en begränsning skulle införas för tidigare års underskott. Srf konsulterna motsatte sig en sådan avdragsbegränsning. Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget.

Sänkt bolagsskatt

Ränteavdragsbegränsningsreglerna kombineras med sänkt bolagsskatt. Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks i två steg. Från och 1 januari 2019 sänks skatten till 21,4 procent för att från och med den 1 januari 2021 slutligen sänkas till 20,6 procent. Sänkningen gäller alla bolag. Även de bolag som inte omfattas av ränteavdragsbegränsningen.

Srf konsulterna var i sitt remissvar positiv till sänkt bolagsskatt.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Den sänkta bolagsskatten sänks dock successivt.

Jonas-Sjulgard

Text: Jonas Sjulgård,
Skattejurist Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan