Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har nu presenterat ett förslag om begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Förslaget överensstämmer i väsentliga delar med det remissvar som Srf konsulterna lämnat.

En anledning till att regeringen föreslår en avdragsbegränsning för räntor är att det finns ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Direktivet lämnar dock visst utrymme för att anpassa reglerna efter nationella behov.

EBIT blir EBITDA

Av det förslag som regeringen nu har skickat till lagrådet framgår att man valt att gå vidare med en EBITDA-regel, trots att Finansdepartementet förordade en EBIT-regel när man ursprungligen presenterade förslaget i en promemoria. Enligt regeringens förslag ska ett bolag ha möjlighet att dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 procent av bolagets EBITDA.

Srf konsulterna lämnade som remissinstans synpunkter på Finansdepartementets promemoria. En räntebegränsning knuten till EBITDA med en avdragsbegränsning på 30 i stället för 25 procent överensstämmer helt med vad Srf konsulterna förordade.

Förenklingsregel

Finansdepartementet föreslog att de minsta företagen skulle undantas från tillämpningen av de komplicerade beräkningsregler som ränteavdragsbegränsningen medför genom att införa en förenklingsregel. Ett negativt räntenetto skulle få dras av upp till 100 000 kronor. Den nivån har nu regeringen höjt till fem miljoner kronor.

EU-direktivet tillåter en förenklingsregel upp till en nivå på tre miljoner euro. Det var också vad Srf konsulterna förordade.

Ingen begränsning av tidigare års underskott

Finansdepartementet föreslog att en begränsning skulle införas för tidigare års underskott. Srf konsulterna motsatte sig en sådan avdragsbegränsning. Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget.

Sänkt bolagsskatt

Ränteavdragsbegränsningsreglerna kombineras med sänkt bolagsskatt. Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks i två steg. Från och 1 januari 2019 sänks skatten till 21,4 procent för att från och med den 1 januari 2021 slutligen sänkas till 20,6 procent. Sänkningen gäller alla bolag. Även de bolag som inte omfattas av ränteavdragsbegränsningen.

Srf konsulterna var i sitt remissvar positiv till sänkt bolagsskatt.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Den sänkta bolagsskatten sänks dock successivt.

Jonas-Sjulgard

Text: Jonas Sjulgård,
Skattejurist Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan