Generationsskiften i fåmansbolag har varit en dyr historia. Att många småföretagare hellre ser att verksamheten överlåts till barn eller andra närstående är inte svårt att förstå, logiken i att beskatta denna överlåtelse hårdare är desto svårare att greppa.

När företag säljs externt kan företagaren genom regeln om en 5-årig trädaperiod ta ut sin vinst till 25 procents beskattning. Om samma företagare istället valt att sälja till en närstående får inte trädaperioden användas och vinsten ska då istället beskattas enligt fåmansföretagsreglerna med en skattesats på upp till 58 procent.

Beslutet om nya skatteregler vid generationsskiften är välkommet. Enligt de nya reglerna ska även överlåtelser till närstående omfattas av samma skattekonsekvenser som överlåtelser till externa köpare.

– Det är glädjande att reglerna äntligen beslutats. De borde ha införts redan när förslaget lades fram första gången, säger Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna.

Den nya lydelsen kommer att tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2019 samt på en andel, rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019.