Nyhet som säkrar din verksamhet – Srf Cyberförsäkring

Vi kan nästan dagligen läsa i media om företag som råkat ut för cyberincidenter. Det kan handla om överbelastningsattacker (DDoS-attacker), kryptering av data och utpressning (cryptolock-attacker) eller andra former av intrång i ett företags it-miljö. Nu lanserar Srf konsulterna sin nya cyberförsäkring som skyddar om du och ditt företag skulle drabbas.

I en tid där alltmer styrs av teknologi ökar frekvensen av cyberincidenter. Fler än 7,1 miljoner identiteter har exponerats via nätverksintrång de senaste åtta åren, enligt Symantec Internet Security Threat Report.

– Srf konsulterna har nu tillsammans med AIG, tagit fram en bra och effektiv cyberförsäkring för att säkerhetställa att du som medlem har ett bra skydd mot både ökad risk för it-incidenter och skärpta lagkrav som GDPR, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

En cyberincident kan kosta ett företag mycket stora belopp och påverka affärsrelationerna vilket även kan påverka företagets tillväxtmöjligheter.

Enligt World Ekonomic Forums Global Risk Report 2018 om hot mot samhället utgör cyberangrepp, tillsammans med naturkatastrofer och extremväder, de tre absolut största hoten mot världsekonomin. Enligt rapporten rankas cyberhot dessutom som det största enskilda hotet mot företag, samt det hot som förväntas växa mest under kommande år.

Roland Sigbladh och Maria Lennolf

I Sverige ser vi en tydlig ökning av cyberincidenter där de mest drabbade är små och medelstora företag som ofta saknar tillräcklig teknisk expertis att hantera en cyberincident.

Nu i maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft vilket innebär att kraven på hantering av personuppgifter och data kommer att öka. Skärpta lagkrav kräver att företag fokuserar mer på hanteringen av it-risker

Som redovisningskonsult hanterar du sekretessbelagd information elektroniskt. Det kan avse information om dina kunders kontaktuppgifter, information om det egna företaget och dina kundföretag, anställdas personuppgifter, leverantörsinformation och liknande.

Försäkringen omfattar de skadeståndskrav som byrån skulle kunna bli föremål för i händelse av att personuppgifter eller bolagsinformation har läckt ut, eller att byrån inte underrättat de individer vars personuppgifter har läckt ut.

– Srf Cyberförsäkring omfattar främst incidenthantering, så att du får hjälp att snabbt avhjälpa en it-incident och minimera de konsekvenser som kan uppstå. Förutom incidenthantering, skadeståndskrav och försvarskostnader omfattar försäkringen dessutom byråns intäktsbortfall vid ett säkerhetsintrång, säger Maria Lennolf som hanterar försäkringsärenden hos Srf konsulterna.

För att teckna Srf Cyberförsäkring behöver ditt företag ha en giltig ansvarsförsäkring via Srf konsulterna.

Läs mer om Srf konsulternas försäkringslösning och hur du tecknar den på srfkonsult.se >>

Text: Petra Lagnehag Zars, Marknadschef Srf konsulterna Foto: Ulf Palm och Malin Sydne

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan