Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Nyhet som säkrar din verksamhet – Srf Cyberförsäkring

Vi kan nästan dagligen läsa i media om företag som råkat ut för cyberincidenter. Det kan handla om överbelastningsattacker (DDoS-attacker), kryptering av data och utpressning (cryptolock-attacker) eller andra former av intrång i ett företags it-miljö. Nu lanserar Srf konsulterna sin nya cyberförsäkring som skyddar om du och ditt företag skulle drabbas.

I en tid där alltmer styrs av teknologi ökar frekvensen av cyberincidenter. Fler än 7,1 miljoner identiteter har exponerats via nätverksintrång de senaste åtta åren, enligt Symantec Internet Security Threat Report.

– Srf konsulterna har nu tillsammans med AIG, tagit fram en bra och effektiv cyberförsäkring för att säkerhetställa att du som medlem har ett bra skydd mot både ökad risk för it-incidenter och skärpta lagkrav som GDPR, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

En cyberincident kan kosta ett företag mycket stora belopp och påverka affärsrelationerna vilket även kan påverka företagets tillväxtmöjligheter.

Enligt World Ekonomic Forums Global Risk Report 2018 om hot mot samhället utgör cyberangrepp, tillsammans med naturkatastrofer och extremväder, de tre absolut största hoten mot världsekonomin. Enligt rapporten rankas cyberhot dessutom som det största enskilda hotet mot företag, samt det hot som förväntas växa mest under kommande år.

Roland Sigbladh och Maria Lennolf

I Sverige ser vi en tydlig ökning av cyberincidenter där de mest drabbade är små och medelstora företag som ofta saknar tillräcklig teknisk expertis att hantera en cyberincident.

Nu i maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft vilket innebär att kraven på hantering av personuppgifter och data kommer att öka. Skärpta lagkrav kräver att företag fokuserar mer på hanteringen av it-risker

Som redovisningskonsult hanterar du sekretessbelagd information elektroniskt. Det kan avse information om dina kunders kontaktuppgifter, information om det egna företaget och dina kundföretag, anställdas personuppgifter, leverantörsinformation och liknande.

Försäkringen omfattar de skadeståndskrav som byrån skulle kunna bli föremål för i händelse av att personuppgifter eller bolagsinformation har läckt ut, eller att byrån inte underrättat de individer vars personuppgifter har läckt ut.

– Srf Cyberförsäkring omfattar främst incidenthantering, så att du får hjälp att snabbt avhjälpa en it-incident och minimera de konsekvenser som kan uppstå. Förutom incidenthantering, skadeståndskrav och försvarskostnader omfattar försäkringen dessutom byråns intäktsbortfall vid ett säkerhetsintrång, säger Maria Lennolf som hanterar försäkringsärenden hos Srf konsulterna.

För att teckna Srf Cyberförsäkring behöver ditt företag ha en giltig ansvarsförsäkring via Srf konsulterna.

Läs mer om Srf konsulternas försäkringslösning och hur du tecknar den på srfkonsult.se >>

Text: Petra Lagnehag Zars, Marknadschef Srf konsulterna Foto: Ulf Palm och Malin Sydne

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan