Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Nyhet som säkrar din verksamhet – Srf Cyberförsäkring

Vi kan nästan dagligen läsa i media om företag som råkat ut för cyberincidenter. Det kan handla om överbelastningsattacker (DDoS-attacker), kryptering av data och utpressning (cryptolock-attacker) eller andra former av intrång i ett företags it-miljö. Nu lanserar Srf konsulterna sin nya cyberförsäkring som skyddar om du och ditt företag skulle drabbas.

I en tid där alltmer styrs av teknologi ökar frekvensen av cyberincidenter. Fler än 7,1 miljoner identiteter har exponerats via nätverksintrång de senaste åtta åren, enligt Symantec Internet Security Threat Report.

– Srf konsulterna har nu tillsammans med AIG, tagit fram en bra och effektiv cyberförsäkring för att säkerhetställa att du som medlem har ett bra skydd mot både ökad risk för it-incidenter och skärpta lagkrav som GDPR, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

En cyberincident kan kosta ett företag mycket stora belopp och påverka affärsrelationerna vilket även kan påverka företagets tillväxtmöjligheter.

Enligt World Ekonomic Forums Global Risk Report 2018 om hot mot samhället utgör cyberangrepp, tillsammans med naturkatastrofer och extremväder, de tre absolut största hoten mot världsekonomin. Enligt rapporten rankas cyberhot dessutom som det största enskilda hotet mot företag, samt det hot som förväntas växa mest under kommande år.

Roland Sigbladh och Maria Lennolf

I Sverige ser vi en tydlig ökning av cyberincidenter där de mest drabbade är små och medelstora företag som ofta saknar tillräcklig teknisk expertis att hantera en cyberincident.

Nu i maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft vilket innebär att kraven på hantering av personuppgifter och data kommer att öka. Skärpta lagkrav kräver att företag fokuserar mer på hanteringen av it-risker

Som redovisningskonsult hanterar du sekretessbelagd information elektroniskt. Det kan avse information om dina kunders kontaktuppgifter, information om det egna företaget och dina kundföretag, anställdas personuppgifter, leverantörsinformation och liknande.

Försäkringen omfattar de skadeståndskrav som byrån skulle kunna bli föremål för i händelse av att personuppgifter eller bolagsinformation har läckt ut, eller att byrån inte underrättat de individer vars personuppgifter har läckt ut.

– Srf Cyberförsäkring omfattar främst incidenthantering, så att du får hjälp att snabbt avhjälpa en it-incident och minimera de konsekvenser som kan uppstå. Förutom incidenthantering, skadeståndskrav och försvarskostnader omfattar försäkringen dessutom byråns intäktsbortfall vid ett säkerhetsintrång, säger Maria Lennolf som hanterar försäkringsärenden hos Srf konsulterna.

För att teckna Srf Cyberförsäkring behöver ditt företag ha en giltig ansvarsförsäkring via Srf konsulterna.

Läs mer om Srf konsulternas försäkringslösning och hur du tecknar den på srfkonsult.se >>

Text: Petra Lagnehag Zars, Marknadschef Srf konsulterna Foto: Ulf Palm och Malin Sydne

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan