I en tid där alltmer styrs av teknologi ökar frekvensen av cyberincidenter. Fler än 7,1 miljoner identiteter har exponerats via nätverksintrång de senaste åtta åren, enligt Symantec Internet Security Threat Report.

– Srf konsulterna har nu tillsammans med AIG, tagit fram en bra och effektiv cyberförsäkring för att säkerhetställa att du som medlem har ett bra skydd mot både ökad risk för it-incidenter och skärpta lagkrav som GDPR, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

En cyberincident kan kosta ett företag mycket stora belopp och påverka affärsrelationerna vilket även kan påverka företagets tillväxtmöjligheter.

Enligt World Ekonomic Forums Global Risk Report 2018 om hot mot samhället utgör cyberangrepp, tillsammans med naturkatastrofer och extremväder, de tre absolut största hoten mot världsekonomin. Enligt rapporten rankas cyberhot dessutom som det största enskilda hotet mot företag, samt det hot som förväntas växa mest under kommande år.

I Sverige ser vi en tydlig ökning av cyberincidenter där de mest drabbade är små och medelstora företag som ofta saknar tillräcklig teknisk expertis att hantera en cyberincident.

Nu i maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft vilket innebär att kraven på hantering av personuppgifter och data kommer att öka. Skärpta lagkrav kräver att företag fokuserar mer på hanteringen av it-risker

Som redovisningskonsult hanterar du sekretessbelagd information elektroniskt. Det kan avse information om dina kunders kontaktuppgifter, information om det egna företaget och dina kundföretag, anställdas personuppgifter, leverantörsinformation och liknande.

Försäkringen omfattar de skadeståndskrav som byrån skulle kunna bli föremål för i händelse av att personuppgifter eller bolagsinformation har läckt ut, eller att byrån inte underrättat de individer vars personuppgifter har läckt ut.

– Srf Cyberförsäkring omfattar främst incidenthantering, så att du får hjälp att snabbt avhjälpa en it-incident och minimera de konsekvenser som kan uppstå. Förutom incidenthantering, skadeståndskrav och försvarskostnader omfattar försäkringen dessutom byråns intäktsbortfall vid ett säkerhetsintrång, säger Maria Lennolf som hanterar försäkringsärenden hos Srf konsulterna.

För att teckna Srf Cyberförsäkring behöver ditt företag ha en giltig ansvarsförsäkring via Srf konsulterna.

Läs mer om Srf konsulternas försäkringslösning och hur du tecknar den på srfkonsult.se >>