Den här tiden på året är det många som sliter med bokslut och deklarationer. Inför deklarationen 2019 har det tillkommit några viktiga taxeringsnyheter – nya blanketter, nya tolkningar och ändrade rutiner. Vill du ha mer kött på benen om dessa nyheter så kan vi tipsa om mikrokursen Nyheter i deklarationsprocessen 2019

Två nya blanketter har tillkommit, K9 och K11. Blankett K9 är avsedd för den som har en andel i en så kallad oäkta bostadsrättsförening och N11 avser tonnagebeskattad rederiverksamhet. Det är sannolikt få som kommer att komma i kontakt med blankett N11.

Skatteverket har också gjort en ny tolkning av vid vilken tidpunkt det så kallade koncernbidragsspärrade underskottet fastställs vid beskattning. Det har medfört viktiga ändringar av inkomstdeklaration 2, både när det gäller huvudblankett och INK2S.

Från och med i år ändrar Skatteverket sina rutiner när huvudblankett INK4 för handelsbolag ska lämnas. Den ska numera bara lämnas om handelsbolaget ska betala skatt. Det betyder att en majoritet av alla handelsbolag inte kommer att behöva lämna huvudblanketten. Bilagorna INK4R och INK4S ska dock lämnas på samma sätt som tidigare. En fördel med att bara behöva lämna in bilagorna är att dessa inte behöver undertecknas.

Förra året tog Skatteverket fram en filöverföringstjänst för redovisningsbyråer med möjlighet att digitalt skicka in kundernas inkomstdeklaration. Denna filöverföringstjänst har till i år fått förbättrade funktioner. För att förenkla för redovisningskonsultens kunder har man även tagit fram en film som visar hur den skattskyldige ska godkänna den filöverförda deklarationen på Mina sidor.

En av fördelarna för en kund att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är möjligheten att få en Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet (tidigare Bokslutsrapport). Denna rapport är en garanti och ett kvitto på att företagets redovisning håller hög kvalitet. Undersökningar från kreditinstitut visar att kreditvärdigheten ökar när en Auktoriserad Redovisningskonsult upprättat redovisningen. Mallar för Rapport om årsredovisningen eller årsbokslutet kan du hitta här