Nyhetsdagen

Årets viktigaste uppdateringsdag där du får en bra översikt av de nyheter och pågående projekt du behöver känna till inom både redovisning och skatt. Nyhetsdagen hålls på ett flertal orter runt om i landet, en effektiv heldag med både lättsam och underhållande framställning. För att så många som möjligt ska ta tillfället i akt och delta har vi sänkt priset till hälften, för dig som är medlem hos Srf konsulterna kostar denna nyttiga nyhetsdag endast 1 495 kr per person. Kan du inte var på plats kommer det att finnas möjlighet att se nyhetsdagen i en förkortad variant som ett webinar >>.

Första kurstillfället är 19/11
Kursledare: Claes Eriksson och Jan Antonson

Läs mer och boka >>


Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter för dig som vill ha de viktigaste som hänt inom redovisningsområdet. Du får en genomgång av ett antal konkreta aktuella frågor rörande tillämpning av K-regelverken, samtliga Srf U samt nya regelverket för årsbok-slut. Vi lägger tyngdpunkten på ägarledda företag och behandlar frågor som är viktiga för dig som arbetar med redovisning, bokslut, årsredovisningar och rådgivning. Kursdagarna kan även bokas var för sig.

Första kurstillfället är 28/11
Kursledare: Claes Eriksson och Sven-Inge Danielsson

Läs mer och boka >>


Skattenyheter enskild firma, inriktning jord och skog

En dag med nyheter och specialkunskaper som fokuserar på frågor som gäller enskilda näringsidkare och då särskilt på jord- och skogsbruk eftersom det är den vanligaste ägarformen för den typen av verksamheter. Vi går igenom nyheter inom redovisningen, aktuella frågor inom socialförsäkringen samt säsongens aktuella skattefrågor.

Första kurstillfället är 6/11
Kursledare: Katarina Bartels och Urban Rydin

Läs mer och boka >>


Momsnyheter och aktuella momsfrågor

Moms är ett område som ständigt förändras och det kan bli både dyrt och tidskrävande om momsen hanteras felaktigt. Därför är det viktigt att du känner till vilka förändringar som nyligen genomförts och vad som förväntas ske. Det är heller inte bara ändrad lagstiftning i Sverige som påverkar hur momsen ska hanteras, nya förslag på EU-nivå kan få stor betydelse för vår momshantering. Vi tar också upp aktuella momsfrågor där felhantering är vanligt. n

Första kurstillfället är 14/10
Kursledare: Markus Karlsson

Läs mer och boka >>