För att stärka tryggheten för alla småföretagare lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att samma skydd ska gälla oavsett företagsform.

– Osäkerheten kring de sociala skyddsnäten ska inte hindra människor från att starta företag. Med det här lagförslaget får vi flera att våga ta steget att starta och driva företag i Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller idag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, där gäller faktiskt löneuttag. Detta vill regeringen nu ändra så att samma regler gäller oavsett företagsform för de som startar företag.

Samtidigt vill regeringen också stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Dagens system skyddar enbart tidigare inkomst om fullt studiestöd tas ut under hela utbildningen. Det nya förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiestöd, så länge utbildningen är på minst halvtid.

Förslagen om företagares SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018 och förslag om studerandes SGI-skydd föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Källa: regeringen.se