Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Nytt lagförslag ska stärka tryggheten för småföretagare

Dagens regler vid sjukdom och föräldraledighet är olika beroende på företagsform. Den som driver sitt företag som enskild firma har inledningsvis helt andra möjligheter till SGI än den som väljer att starta aktiebolag. Det vill regeringen ändra på.

För att stärka tryggheten för alla småföretagare lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att samma skydd ska gälla oavsett företagsform.

– Osäkerheten kring de sociala skyddsnäten ska inte hindra människor från att starta företag. Med det här lagförslaget får vi flera att våga ta steget att starta och driva företag i Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller idag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, där gäller faktiskt löneuttag. Detta vill regeringen nu ändra så att samma regler gäller oavsett företagsform för de som startar företag.

Samtidigt vill regeringen också stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Dagens system skyddar enbart tidigare inkomst om fullt studiestöd tas ut under hela utbildningen. Det nya förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiestöd, så länge utbildningen är på minst halvtid.

Förslagen om företagares SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018 och förslag om studerandes SGI-skydd föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

 

 

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan