Nytt lagförslag ska stärka tryggheten för småföretagare

Dagens regler vid sjukdom och föräldraledighet är olika beroende på företagsform. Den som driver sitt företag som enskild firma har inledningsvis helt andra möjligheter till SGI än den som väljer att starta aktiebolag. Det vill regeringen ändra på.

För att stärka tryggheten för alla småföretagare lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att samma skydd ska gälla oavsett företagsform.

– Osäkerheten kring de sociala skyddsnäten ska inte hindra människor från att starta företag. Med det här lagförslaget får vi flera att våga ta steget att starta och driva företag i Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller idag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, där gäller faktiskt löneuttag. Detta vill regeringen nu ändra så att samma regler gäller oavsett företagsform för de som startar företag.

Samtidigt vill regeringen också stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Dagens system skyddar enbart tidigare inkomst om fullt studiestöd tas ut under hela utbildningen. Det nya förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiestöd, så länge utbildningen är på minst halvtid.

Förslagen om företagares SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018 och förslag om studerandes SGI-skydd föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan