Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Nytt lagförslag ska stärka tryggheten för småföretagare

Dagens regler vid sjukdom och föräldraledighet är olika beroende på företagsform. Den som driver sitt företag som enskild firma har inledningsvis helt andra möjligheter till SGI än den som väljer att starta aktiebolag. Det vill regeringen ändra på.

För att stärka tryggheten för alla småföretagare lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att samma skydd ska gälla oavsett företagsform.

– Osäkerheten kring de sociala skyddsnäten ska inte hindra människor från att starta företag. Med det här lagförslaget får vi flera att våga ta steget att starta och driva företag i Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller idag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, där gäller faktiskt löneuttag. Detta vill regeringen nu ändra så att samma regler gäller oavsett företagsform för de som startar företag.

Samtidigt vill regeringen också stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Dagens system skyddar enbart tidigare inkomst om fullt studiestöd tas ut under hela utbildningen. Det nya förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiestöd, så länge utbildningen är på minst halvtid.

Förslagen om företagares SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018 och förslag om studerandes SGI-skydd föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Text: Tina Sjöström
Källa: regeringen.se

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan