– Efterlängtat och välbehövligt, även om belopp och villkor alltid kan diskuteras. Vi hör till dem som har tryckt på för en lösning av den här typen och finns till hands för att rådge våra medlemmar, säger Lali Börjesson, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna.

Beskedet lämnades av regeringen och samarbetspartierna. Bakgrunden är uppenbar: förlorad inkomst till följd av coronapandemin och det faktum att tidigare stödpaket inte träffat denna grupp av företagare. Det totala stödet till gruppen föreslås bli 3,5 miljarder kronor för 2020. Och 1,5 miljarder 2021. En remiss skickas ut inom kort och därefter väntas ett beslut som gör förslaget till verklighet.


Lali Börjesson

Enligt förslaget kan den enskilde företagaren få en ersättning som motsvarar 75 procent av den förlorade omsättningen. Men ett flertal villkor ska uppfyllas. Bland annat måste omsättningen ha varit minst 200 000 kronor 2019.

Det nya stödet (”Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare”) kan sökas för tre perioder 2020. Omfattningen styrs av den omsättning företagaren hade samma perioder 2019. Maximala belopp för stödperioderna är 48 000 kronor för mars-april, 24 000 för maj och 48 000 för juni-juli. För att stödet ska beviljas måste omsättningen ha fallit med minst 70 procent under mars-april, 60 procent i maj och 50 procent under juni och juli. Allt jämfört med samma perioder 2019.

– Eftersom den här gruppen av företagare inte kunnat ta del av andra stödformer i pandemins spår, exempelvis ersättning för korttidspermittering och omställningsstöd, är det här en välkommen nyhet. Vi har många medlemmar som assisterar dessa företagare med deras redovisning och vet hur hårt de har drabbats, konstaterar Lali Börjesson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.