Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin!

Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande. Srf konsulternas förbund ställer sig som branschorganisation helhjärtat bakom detta arbete och bidrar gärna till utvecklingen.

Ett mörkt moln på himmelen är emellertid alla driftsstörningar som vi upplevt det senaste året. Jag har blivit kontaktad av många medlemmar som lindrigt sagt är väldigt upprörda över tillgängligheten till Skatteverkets digitala tjänster, exempelvis inlämning av skattedeklaration.

En redovisningskonsults arbete innebär ständig tidspress och stress. Inte minst på grund av krav på att lämna uppgifter vid olika tidpunkter till Skatteverket. För att kunna hantera detta krävs noggrann planering där även konsulternas kunder är involverade. Att plötsligt och helt oförberett göra om denna planering är varken rimligt eller möjligt.  Ständiga driftsstörningar hos Skatteverket spolierar därför inte bara planeringen, den påverkar också lönsamheten negativt då detta merarbetet heller inte kan debiteras kunden. Att uppgifterna får lämnas senare utan att förseningsavgift påförs är därför en klen tröst.

De fysiska brevlådorna är borttagna av säkerhetsskäl och frustrationen över detta beslut blir givetvis ännu starkare när de elektroniska inlämningstjänsterna inte fungerar.

Återkommande driftsstörningar har lett till skepsis till det elektroniska uppgiftslämnandet bland många av våra medlemsföretag. Att kunna planera verksamheten är många gånger viktigare än ett förenklat uppgiftslämnande. Ett ökat uppgiftslämnande på papper är givetvis inget som varken Srf konsulterna våra branschen eller Skatteverket efterfrågar. Men kan tyvärr bli verklighet om bristerna inte snarast avhjälps.

För att kunna återkoppla till Srf konsulternas medlemmar som tillsammans hjälper 330 000 företag med olika redovisningstjänster undrar jag:

  • Vad beror alla dessa driftstörningar på?
  • Vilka åtgärder planerar Skatteverket att genomföra för att stabilisera produktionen?
  • Finns det en reservmiljö som kan användas vid större driftstörningar? Om inte, varför?

Konsulten-nr-1-2016-42

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulternas förbund

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan