Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin!

Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande. Srf konsulternas förbund ställer sig som branschorganisation helhjärtat bakom detta arbete och bidrar gärna till utvecklingen.

Ett mörkt moln på himmelen är emellertid alla driftsstörningar som vi upplevt det senaste året. Jag har blivit kontaktad av många medlemmar som lindrigt sagt är väldigt upprörda över tillgängligheten till Skatteverkets digitala tjänster, exempelvis inlämning av skattedeklaration.

En redovisningskonsults arbete innebär ständig tidspress och stress. Inte minst på grund av krav på att lämna uppgifter vid olika tidpunkter till Skatteverket. För att kunna hantera detta krävs noggrann planering där även konsulternas kunder är involverade. Att plötsligt och helt oförberett göra om denna planering är varken rimligt eller möjligt.  Ständiga driftsstörningar hos Skatteverket spolierar därför inte bara planeringen, den påverkar också lönsamheten negativt då detta merarbetet heller inte kan debiteras kunden. Att uppgifterna får lämnas senare utan att förseningsavgift påförs är därför en klen tröst.

De fysiska brevlådorna är borttagna av säkerhetsskäl och frustrationen över detta beslut blir givetvis ännu starkare när de elektroniska inlämningstjänsterna inte fungerar.

Återkommande driftsstörningar har lett till skepsis till det elektroniska uppgiftslämnandet bland många av våra medlemsföretag. Att kunna planera verksamheten är många gånger viktigare än ett förenklat uppgiftslämnande. Ett ökat uppgiftslämnande på papper är givetvis inget som varken Srf konsulterna våra branschen eller Skatteverket efterfrågar. Men kan tyvärr bli verklighet om bristerna inte snarast avhjälps.

För att kunna återkoppla till Srf konsulternas medlemmar som tillsammans hjälper 330 000 företag med olika redovisningstjänster undrar jag:

  • Vad beror alla dessa driftstörningar på?
  • Vilka åtgärder planerar Skatteverket att genomföra för att stabilisera produktionen?
  • Finns det en reservmiljö som kan användas vid större driftstörningar? Om inte, varför?

Konsulten-nr-1-2016-42

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulternas förbund

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan