Hej Katrin!

Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande. Srf konsulternas förbund ställer sig som branschorganisation helhjärtat bakom detta arbete och bidrar gärna till utvecklingen.

Ett mörkt moln på himmelen är emellertid alla driftsstörningar som vi upplevt det senaste året. Jag har blivit kontaktad av många medlemmar som lindrigt sagt är väldigt upprörda över tillgängligheten till Skatteverkets digitala tjänster, exempelvis inlämning av skattedeklaration.

En redovisningskonsults arbete innebär ständig tidspress och stress. Inte minst på grund av krav på att lämna uppgifter vid olika tidpunkter till Skatteverket. För att kunna hantera detta krävs noggrann planering där även konsulternas kunder är involverade. Att plötsligt och helt oförberett göra om denna planering är varken rimligt eller möjligt.  Ständiga driftsstörningar hos Skatteverket spolierar därför inte bara planeringen, den påverkar också lönsamheten negativt då detta merarbetet heller inte kan debiteras kunden. Att uppgifterna får lämnas senare utan att förseningsavgift påförs är därför en klen tröst.

De fysiska brevlådorna är borttagna av säkerhetsskäl och frustrationen över detta beslut blir givetvis ännu starkare när de elektroniska inlämningstjänsterna inte fungerar.

Återkommande driftsstörningar har lett till skepsis till det elektroniska uppgiftslämnandet bland många av våra medlemsföretag. Att kunna planera verksamheten är många gånger viktigare än ett förenklat uppgiftslämnande. Ett ökat uppgiftslämnande på papper är givetvis inget som varken Srf konsulterna våra branschen eller Skatteverket efterfrågar. Men kan tyvärr bli verklighet om bristerna inte snarast avhjälps.

För att kunna återkoppla till Srf konsulternas medlemmar som tillsammans hjälper 330 000 företag med olika redovisningstjänster undrar jag:

  • Vad beror alla dessa driftstörningar på?
  • Vilka åtgärder planerar Skatteverket att genomföra för att stabilisera produktionen?
  • Finns det en reservmiljö som kan användas vid större driftstörningar? Om inte, varför?

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulternas förbund