Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin!

Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande. Srf konsulternas förbund ställer sig som branschorganisation helhjärtat bakom detta arbete och bidrar gärna till utvecklingen.

Ett mörkt moln på himmelen är emellertid alla driftsstörningar som vi upplevt det senaste året. Jag har blivit kontaktad av många medlemmar som lindrigt sagt är väldigt upprörda över tillgängligheten till Skatteverkets digitala tjänster, exempelvis inlämning av skattedeklaration.

En redovisningskonsults arbete innebär ständig tidspress och stress. Inte minst på grund av krav på att lämna uppgifter vid olika tidpunkter till Skatteverket. För att kunna hantera detta krävs noggrann planering där även konsulternas kunder är involverade. Att plötsligt och helt oförberett göra om denna planering är varken rimligt eller möjligt.  Ständiga driftsstörningar hos Skatteverket spolierar därför inte bara planeringen, den påverkar också lönsamheten negativt då detta merarbetet heller inte kan debiteras kunden. Att uppgifterna får lämnas senare utan att förseningsavgift påförs är därför en klen tröst.

De fysiska brevlådorna är borttagna av säkerhetsskäl och frustrationen över detta beslut blir givetvis ännu starkare när de elektroniska inlämningstjänsterna inte fungerar.

Återkommande driftsstörningar har lett till skepsis till det elektroniska uppgiftslämnandet bland många av våra medlemsföretag. Att kunna planera verksamheten är många gånger viktigare än ett förenklat uppgiftslämnande. Ett ökat uppgiftslämnande på papper är givetvis inget som varken Srf konsulterna våra branschen eller Skatteverket efterfrågar. Men kan tyvärr bli verklighet om bristerna inte snarast avhjälps.

För att kunna återkoppla till Srf konsulternas medlemmar som tillsammans hjälper 330 000 företag med olika redovisningstjänster undrar jag:

  • Vad beror alla dessa driftstörningar på?
  • Vilka åtgärder planerar Skatteverket att genomföra för att stabilisera produktionen?
  • Finns det en reservmiljö som kan användas vid större driftstörningar? Om inte, varför?

Konsulten-nr-1-2016-42

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulternas förbund

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan