Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit tydligare och efterfrågan på högre lönekompetens har ökat, samtidigt som det finns ett stort intresse för att utbilda sig inom området.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna bedriver ett nära samarbete med lönebranschens intressenter i olika former och träffar representanter för såväl arbetsgivare som rekryteringsbolag. Srf konsulternas kontakter visar att det är fortsatt stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Automatisering och digitalisering minskar behovet av löneassistenter, men det är ett stort behov av kvalificerad lönekompetens. Beroende på landsdel och verksamhetsinriktning är behoven inom vissa områden särskilt stora, framförallt i tillväxtregionerna. Dessutom pågår fortfarande ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2017-02-09 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de förutsättningar som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera personal. Vi ser snarare ett stort behov av anställningar för de som har rätt profil och kompetens.

Stor efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande organisation för redovisning och lön, har gjort en lyckad branschinriktning inom lön. Sedan 2014 har ca 400 personer genomgått auktorisationen inom lön och intresset är fortsatt stort. Pågående pensionsavgångar inom branschen innebär behov av att hitta lönekompetens. Samtidigt har framförallt företag i de regioner i Sverige där det finns lönecentrum och storstadsregionerna utmaningar att hitta duktiga lönekonsulter att anställa. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i lönebranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en grund för ett framtida arbete inom lön. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning för att säkerställa lönekompetens i samhället.

Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs för företaget. Srf konsulterna har ett pågående samarbete med de lärosäten som tillhandahåller löneutbildning och validerar utbildningsplanerna för en framtida auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och idag är det en eftertraktad titel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult.

Företagarens val

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att låta lönehantering skötas via outsourcing. Det kommer även att bli viktigt för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt för att kunna rekrytera och ge möjlighet till en professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affärer och lönsamhet.

Löneadministratörens arbete har utvecklats från mycket administration med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället, vilket kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult.

Stockholm 2017-06-20

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan