Framtidsutsikter

Srf konsulterna bedriver ett nära samarbete med lönebranschens intressenter i olika former och träffar representanter för såväl arbetsgivare som rekryteringsbolag. Srf konsulternas kontakter visar att det är fortsatt stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Automatisering och digitalisering minskar behovet av löneassistenter, men det är ett stort behov av kvalificerad lönekompetens. Beroende på landsdel och verksamhetsinriktning är behoven inom vissa områden särskilt stora, framförallt i tillväxtregionerna. Dessutom pågår fortfarande ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2017-02-09 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de förutsättningar som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera personal. Vi ser snarare ett stort behov av anställningar för de som har rätt profil och kompetens.

Stor efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande organisation för redovisning och lön, har gjort en lyckad branschinriktning inom lön. Sedan 2014 har ca 400 personer genomgått auktorisationen inom lön och intresset är fortsatt stort. Pågående pensionsavgångar inom branschen innebär behov av att hitta lönekompetens. Samtidigt har framförallt företag i de regioner i Sverige där det finns lönecentrum och storstadsregionerna utmaningar att hitta duktiga lönekonsulter att anställa. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i lönebranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en grund för ett framtida arbete inom lön. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning för att säkerställa lönekompetens i samhället.

Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs för företaget. Srf konsulterna har ett pågående samarbete med de lärosäten som tillhandahåller löneutbildning och validerar utbildningsplanerna för en framtida auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och idag är det en eftertraktad titel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult.

Företagarens val

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att låta lönehantering skötas via outsourcing. Det kommer även att bli viktigt för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt för att kunna rekrytera och ge möjlighet till en professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affärer och lönsamhet.

Löneadministratörens arbete har utvecklats från mycket administration med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället, vilket kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult.

Stockholm 2017-06-20

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön