Framtidsutsikter

Det finns stort behov av kvalificerade redovisningskonsulter. En Auktoriserad Redovisningskonsult kan vara skillnaden mellan framgång och fall för en småföretagare,i de företag som utgör en viktig del av Sveriges utveckling. Redovisningsbranschen genomgår en stor förändring, såväl när det gäller den tekniska utvecklingen som den pågående trend kring tydligare gränsdragning mellan redovisning och revision. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stor andel pågående pensionsavgångar. Tillsammans med marknadens ökade behov av hjälp med redovisningen är redovisningsbranschen i mycket stort behov av fler utövare i yrket. Behovet fortsätter att öka och yrket redovisningskonsult är idag ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulternas uppfattning är att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som redovisningsbranschen fortsatt står inför.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas drygt 3 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter är anställda på byråer som arbetar med uppdrag åt cirka 330 000 företag. Stora pensionsavgångar i branschen innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta duktiga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna finns där och många redovisningsbyråer har dessutom kö med kunder som behöver deras hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i redovisningsbranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser gärna att det utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år. Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs i företaget. Srf konsulternas samverkan med YH-skolor är prioriterad och Srf konsulterna har även bidragit till MYH:s senaste analys (publicerad 2018-05-02) av arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och idag är det en titel som eftertraktas hos många arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en av Srf konsulterna godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti som auktorisationen ger. De företagare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och driva sitt företag framåt behöver arbeta sida vid sida med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Utöver bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren den typ av värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer och redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh 
Förbundsdirektör

Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning