Framtidsutsikter

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag, med ett stort behov av olika former av rådgivning. I de små och familjeägda företagen kan en Auktoriserad Redovisningskonsult vara skillnaden mellan framgång och problem i affärerna. Redovisningsbranschen genomgår en stor förändring, såväl när det gäller den tekniska utvecklingen som den pågående diskussionen kring en tydligare gränsdragning mellan redovisning och revision. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stor andel pågående pensionsavgångar i kombination med ökade behov av stöd till kundföretagens ekonomiska utveckling.

Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen som presenterades i Yrkeskompassen 2019-07-02 är redovisningsbranschen i balans gällande utbud och efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är en annan och vi märker tydligt att behovet istället fortsätter att öka. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 3 000 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulternas uppfattning är därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas drygt 3 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter är anställda på byråer som arbetar med löpande ekonomihantering åt 330 000 företag. Stora pensionsavgångar i branschen innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. Dessutom startas det årligen över 60 000 nya företag där majoriteten av dessa efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna efterfrågar stöd och många redovisningsbyråer har dessutom kö med kunder som behöver deras hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Parallellt pågår en digitalisering och automation utifrån vidareutveckling av effektiva verktyg. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens gör att matchningsproblematiken är ett faktum som kräver aktivt arbete i redovisningsbranschen. Utöver grundutbildning inom redovisning anser Srf konsulterna därför att det krävs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. Personer med lång yrkeserfarenhet och utbildning som idag arbetar i redovisningsbranschen behöver möta framtida krav och behov. En viktig faktor här är korta kvalificerade yrkesutbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att det utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs i företaget.

En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna försvinner allt mer, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Det är en uppgift som branschen måste lösa tillsammans.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som eftertraktas hos allt flera arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och driva sitt företag framåt behöver arbeta sida vid sida med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Interaktionen mellan redovisningskonsult och kund blir allt viktigare för att uppnå relevant leverans för företagets ekonomiska status och utveckling. Utöver bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer och redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

 

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning